Proiectarea si realizarea lucrărilor de construcții și de instalații necesare pentru reabilitarea corpurilor C1 și C2, ale Spitalului Clinic de Urgență Sf. Ioan din București, în scopul asigurării unei gestionării inteligente a energiei și a creșterii eficienței energetice.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute ( 2948057.58 lei, fara TVA) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 litera e) sau f) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Extended TitlePrestarea serviciilor de proiectare si execuţia de lucrări aferente "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare contructii si instalatii la pentru corpurile de cladire C1 si C2” din cadrul Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan Bucureşti"
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-08-27
New text:
2021-09-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-08-27
New text:
2021-09-20
Section:
IV.2.6
Previous text:
2021-12-27
New text:
2022-01-19
Deadline Date2021-09-20
Publication Date2021-08-20
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN
Attention OfMARIANA STAVRI
AddressStrada: Vitan-Bârzeşti, nr. 13
TownBucurești
Postal Code042122
Phone+40 3674857
Fax+40 3674857
Class Code71356200
Class DescriptionTechnical assistance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-06

Hospital facilities construction work

Proiectarea si realizarea lucrărilor de construcții și de instalații necesare pentru reabilitarea corpurilor C1 și C2, ale Spitalului Clinic de Urgență Sf. Ioan din București, în scopul asigurării unei gestionării inteligente a energiei și a creșterii eficienței energetice.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute ( 2948057.58 lei, fara TVA) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 litera e) sau f) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Extended TitlePrestarea serviciilor de proiectare si execuţia de lucrări aferente "Cresterea eficientei energetice prin reabilitare contructii si instalatii la pentru corpurile de cladire C1 si C2” din cadrul Spitalul Clinic de Urgenţă Sf. Ioan Bucureşti"
Changes
Section:
III.1.1)
Previous text:

2. Evitarea conflictului de interese. Completare şi semnare Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese prevăzute în art. 58-60 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinător si subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritătii contractante: Manager – Jur. Robert AGAFITEI, Director Financiar Contabil – Ec. Mariana RADU, Director Medical - Conf. Univ. Dr. Bogdan GEAVLETE, Dr. Camelia Calin - Medic Sef ATI, Dr. Andreea Zavoi - Medic Sef UPU, Dr. Octavian Zara - Medic Sef Sectie Cardiologie, Sef Serviciu Achizitii Publice – Ec. Mariana STAVRI

New text:

2. Evitarea conflictului de interese. Completare şi semnare Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile de conflict de interese prevăzute în art. 58-60 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul sustinător si subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu functie de decizie din cadrul autoritătii contractante: Manager – Jur. Robert AGAFITEI, Director Financiar Contabil – Ec. Mariana RADU, Director Medical - Conf. Univ. Dr. Bogdan GEAVLETE, Director Ingrijiri- Daniela ROBESCU, Sef Serviciu Achizitii Publice – Ec. Mariana STAVRI, Manager proiect-Cristina MITRAN si Sef Serviciu Administrativ-Tehnic-Niculae TUDORAN.

Deadline Date2021-08-27
Publication Date2021-08-06
CountryRomania
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN
Attention OfMARIANA STAVRI
AddressStrada: Vitan-Bârzeşti, nr. 13
TownBucurești
Postal Code042122
Phone+40 3674857
Fax+40 3674857
Class Code71356200
Class DescriptionTechnical assistance services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-30

Hospital facilities construction work

Proiectarea si realizarea lucrărilor de construcții și de instalații necesare pentru reabilitarea corpurilor C1 și C2, ale Spitalului Clinic de Urgență „Sf. Ioan” din București, în scopul asigurării unei gestionării inteligente a energiei și a creșterii eficienței energetice.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (2 948 057,58 RON fara TVA) precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 litera e) sau f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Extended TitlePrestarea serviciilor de proiectare și execuţia de lucrări aferente „Creșterea eficientei energetice prin reabilitare contrucții și instalații la pentru corpurile de clădire C1 și C2” din cadrul Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan Bucureşti”
Extended Description

Proiectarea si realizarea lucrărilor de construcții și de instalații necesare pentru reabilitarea corpurilor C1 și C2, ale Spitalului Clinic de Urgență Sf. Ioan din București, în scopul asigurării unei gestionării inteligente a energiei și a creșterii eficienței energetice, conform cerintelor caietului de sarcini si a documentatiei la faza DALI.

Valoarea estimată este de 62851772.32 RON fără TVA din care:

2416592.00 RON fără TVA proiectare (45172.00 RON fara TVA – certificarea performantei energetice si audit energetic; 232760.00 RON fara TVA – documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor; 1978460.00 RON fără TVA – proiect tehnic si detalii de executie; 160200.00 RON fara TVA - asistență tehnică din partea proiectantului);

60435180.32 RON fără TVA execuție: (44359963.53 RON fără TVA – constructii si instalatii; 14601188.00 RON fara TVA -montaj utilaje tehnologice si 1474028.79 RON fără TVA - organizare de șantier).

Termenul maxim de realizare a contractului: 27 luni. Perioada de garantie a lucrarilor: minim 5 ani.

Deadline Date2021-08-27
Publication Date2021-07-30
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value62851772.32
OrganisationSpitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan”
Attention OfMariana Stavri
AddressStr. Vitan-Bârzeşti nr. 13
TownBucharest
Postal Code042122
Phone+40 3674857
Fax+40 3674857
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 25, 2021
Obiectul contractului consta execuția lucrarilor de adaptare a documentatiei tehnice la situatia din teren aferente obiectivului de investitie ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile:Focsani-Golesti-Virtescoiu-Odobesti cu conectivitate directa...
View more
Deadline: Sep 30, 2021
Obiectul contractului il reprezinta Proiectarea și execuția Autostrazii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 2A: Ogra – Câmpia Turzii, Lot 3: Chețani – Câmpia Turzii - Relicitare,...
View more
Deadline: Oct 6, 2021
Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Sala Polivalenta 5.000 locuri, municipiul Suceava, judetul Suceava”Valoarea estimata este de 128.930.487,29 lei, fara TVA, si...
View more