Københavns Kommune planlægger at udbyde delebilsydelser som offentligt EU-udbud ultimo september 2021 med forventet kontraktindgåelse ultimo 2021. Levering af ydelser forventes påbegyndt primo 2022.

Extended TitleDelebilsordning til Københavns Kommune
Extended Description

Københavns Kommune ønsker at øge mobiliteten blandt kommunens medarbejdere, som skal bidrage til en mere fleksibel, bæredygtig og effektiv understøttelse af den daglige opgaveløsning. Københavns Kommune planlægger derfor at indgå aftale med en række udbydere af delebilsservices i København, som skal sikre kommunens medarbejdere en bred vifte af mobilitetsløsninger, som rækker ud over kommunens egen flåde af køretøjer og materiel. Delebilsydelserne vil altså være til kommunens medarbejderes arbejdskørsel.

Udbuddet vil fordele sig på 2 delaftaler defineret som delebiler med fast stamplads til planlagt brug og delebiler uden fast stamplads til spontant brug.

Fælles for begge delaftaler er, at Københavns Kommune ønsker så høj en grad af klimavenlighed og bæredygtighed som muligt. Det er vigtigt for Københavns Kommune, at kommunens medarbejderes arbejdskørsel er klimavenlig, og at det er nemt for medarbejderne at anvende de forskellige delemobilitetstilbud i København.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet ønsker Københavns Kommune at sikre så bred en markedsinddragelse som muligt. Interesserede aktører på markedet opfordres derfor til at kontakte kommunen på nedenstående kontaktoplysninger, så vi kan arrangere en markedsdialog, der tager hensyn til Københavns Kommunes behov såvel som markedets muligheder.

Markedsdialogen forventes at foregå i august og september. Interesserede leverandører bedes melde deres interesse i at indgå i dialog med Københavns Kommune senest 31. august 2021 til udviklingskonsulent Lasse Bonde-Jensen. Lasse er på sommerferie til og med tirs. 3. august 2021 og kan kontaktes på telefon 3046 8399 samt på e-mail eb4n@kk.dk

Publication Date2021-07-30
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKøbenhavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Attention OfKristoffer Eskild Thomsen
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Phone+45 24975243
Class Code60000000
Class DescriptionTransport services (excl. Waste transport)
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 4, 2021
Rammeaftale asfalt 2022 for Driftsenheden Aabenraa Kommune.Udbuddet der vedrører levering af asfalt- og afmærkningsarbejder til Driftsenheden - Aabenraa Kommune gennemføres som et offentligt udbud.Aftale med den vindende Tilbudsgiver skal indgås...
View more
Deadline: Oct 20, 2021
Genudbud - opbygning af redningskøretøjer til Brand & Redning Køge. Ordregiver har valgt at genudbyde opgaven, idet ordregiver har erkendt at der var en række uklarheder i ordregivers udbudsmateriale EU-udbud...
View more
Deadline: Oct 25, 2021
Aalborg Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:1) Bygnings-, løsøre- og...
View more