Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας.Στόχος του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση και χρήση της παράκτιας ζώνης με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός παράκτιου τοπίου χαρακτηριστικό των Ακτών της Μεσογείου που να μπορεί να φιλοξενήσει και τη φυσική εξέλιξη σε ένα βιώσιμο, δυναμικό σύστημα. Το έργο αποτελεί μια σειρά παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν το ρόλο του παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας στην καθημερινότητα της πόλης και θα την εξελίξουν ως τόπο και προορισμό ζωτικής σημασίας. Βασικός σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών του χώρου της παραλίας, η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, η ανάπλαση, η αναβάθμιση και ο εξωραϊσμός της περιοχής ώστε να προαχθεί η αναψυχή, ο αθλητισμός και η κοινωνική συναναστροφή των επισκεπτών στην περιοχή.

Extended Title"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" ΑΡ. ΜΕΛ.:153/2020
Extended Description

Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας, σύμφωνα με την Γνωμοδότηση της 1ης Συνεδρίασης / 4η Πράξη (3ο θέμα ημερησίας διατάξεως)/ 15-4-2020 του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο: «Έγκριση Μελέτης Διαμόρφωσης της της παραλίας Δήμου Γλυφάδας , που εμπίπτει σε ζώνες 3α,4β,6γ,7 και 8 του από 1-3-04 Π. Δ/τος των ακτών (Δ’ 254).

Στόχος του έργου είναι η βιώσιμη διαχείριση και χρήση της παράκτιας ζώνης με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός παράκτιου τοπίου χαρακτηριστικό των Ακτών της Μεσογείου που να μπορεί να φιλοξενήσει και τη φυσική εξέλιξη σε ένα βιώσιμο, δυναμικό σύστημα. Το έργο αποτελεί μια σειρά παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσουν το ρόλο του παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας στην καθημερινότητα της πόλης και θα την εξελίξουν ως τόπο και προορισμό ζωτικής σημασίας. Βασικός σκοπός του έργου είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών του χώρου της παραλίας, η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, η ανάπλαση, η αναβάθμιση και ο εξωραϊσμός της περιοχής ώστε να προαχθεί η αναψυχή, ο αθλητισμός και η κοινωνική συναναστροφή των επισκεπτών στην περιοχή.

Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Γλυφάδας , είναι οι παρακάτω:

1. Δημιουργία ολοκληρωμένου δικτύου πεζόδρομου και ποδηλατοδρόμου, πλάτους 2,5μ. και μήκους περίπου 4.700 μ. & 3.500μ. αντίστοιχα, που επιτρέπει την κίνηση σε όλο το μήκος της ακτής, την ελεύθερη πρόσβαση προς την παραλία και τις επιμέρους χρήσεις, την κίνηση κατά μήκος των λιμενοβραχιόνων για περίπατο και στάση.

2. Δημιουργία χώρων παιχνιδιού κατά μήκος της παραλίας γλυφάδας και συγκεκριμένα στα τμήματα Βόρεια της 4ης Μαρίνας, στην 4η Μαρίνα, μεταξύ 3ης & 4ης Μαρίνας, θεματικός χώρος παιχνιδιού «Θαλάσσια Ζωή» στην 3η Μαρίνα και στην 2η Μαρίνα.

3. Οι Αθλητικές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν περιλαμβάνουν κατασκευή γηπέδων 5χ5, κατασκευή γηπέδων Beach Volley, τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής, δημιουργία χώρων υπαίθριας άθλησης και τοποθέτηση τραπεζιών πινγκ πονγκ.

4. Δημιουργία χώρων στάθμευσης περίπου 1.500 θέσεων όπου δεν διακόπτουν την χωρική συνέχεια και εξυπηρετούν επιμέρους χρήσεις του χώρου.

5. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές όπως καθίσματα, φωτισμός, εξοπλισμός παιδικών χαρών και χώρων άθλησης, κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης και εξοπλισμός στάθμευσης ποδηλάτων. Συγκεκριμένα για τον φωτισμό θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας led σε διάφορα σημεία της παραλίας καθώς και ανακατασκευή – συντήρησή στο υπάρχων δίκτυο, με σκοπό, την ποιοτική αλλά και την λειτουργική αναβάθμιση της πόλης.

6. Φυτεύσεις επιφανείας περίπου 71.200 τ.μ. σύμφωνα με το τοπικό κλίμα ποικίλων ειδών ανάλογα με τον ρόλο τους κατά μήκος του πεζοδρομίου, του ποδηλατοδρόμου και της παραλίας καθώς και την εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου για την συντήρηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.

7. Διάφορα μικρά τεχνικά έργα, που ενδέχεται να απαιτηθούν.

Κατά την κατασκευή του έργου θα τηρηθούν απολύτως τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Μελέτης. Κάθε επέμβαση θα συνάδει με την Γνωμοδότηση της 1ης Συνεδρίασης / 4η Πράξη (3ο θέμα ημερησίας διατάξεως)/ 15-4-2020 του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο: «Έγκριση Μελέτης Διαμόρφωσης της της παραλίας Δήμου Γλυφάδας , που εμπίπτει σε ζώνες 3α,4β,6γ,7 και 8 του από 1-3-04 Π. Δ/τος των ακτών (Δ’ 254).

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει με αποκλειστικά δική του ευθύνη και επιμέλεια , όλες τις απαραίτητες άδειες ή να εκπονήσει όλες τις απαραίτητες μελέτες πριν την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο υλοποίησης του έργου.

Deadline Date2021-09-23
Publication Date2021-08-02
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value9500000.00
OrganisationΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Attention OfΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
AddressΑΛΣΟΥΣ 15
TownGlyfada
Postal Code16675
Phone+30 2132141400
Class Code45211360
Class DescriptionUrban development construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2021
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων έργου - οχημάτων με τους χειριστές τους - οδηγούς τους προκειμένου ο Δήμος Θερμαϊκού να μπορεί στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας...
View more
Deadline: Nov 1, 2021
Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης του νέου...
View more
Deadline: Oct 20, 2021
Προμήθεια στρατιωτικών σκύλων
View more