Αντικείμενο του έργου είναι η διευθέτηση του ρέματος της Ραφήνας, με σκοπό τη διαχείριση των πλημμυρικών απορροών και τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρακείμενων αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών. Τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας αφορούν μήκος 14,99 χλμ., από την εκβολή του έως τη Λ. Σπάτων, και των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων Καλλιτεχνούπολης, Βαλανάρη, Παλαιού Μύλου και Αγ. Παρασκευής που συμβάλλουν στο ρέμα Βαλανάρη, ρ. Διασταύρωσης 1,2,3 καθώς και δημιουργία λεκάνης συγκράτησης φερτών.

Extended TitleΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
Extended Description

Αντικείμενο του έργου είναι η διευθέτηση του ρέματος της Ραφήνας, με σκοπό τη διαχείριση των πλημμυρικών απορροών και τη διασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρακείμενων αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών. Τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας αφορούν μήκος 14,99 χλμ., από την εκβολή του έως τη Λ. Σπάτων, και των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων Καλλιτεχνούπολης, Βαλανάρη, Παλαιού Μύλου και Αγ. Παρασκευής που συμβάλλουν στο ρέμα Βαλανάρη, ρ. Διασταύρωσης 1,2,3 καθώς και δημιουργία λεκάνης συγκράτησης φερτών. Η οριζοντιογραφική χάραξη της διευθέτησης του ρέματος Ραφήνας ακολουθεί κατά το δυνατόν τη φυσική του κοίτη, με αποφυγή εκτεταμένων επεμβάσεων εκτός αυτής.

Συνοπτικά το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Διευθέτηση ρ. Ραφήνας (από Χ.Θ. 14+990 - εκβολή)

• Διευθέτηση ρ. Βαλανάρη (από συμβολή στο ρ. Ραφήνας έως Χ.Θ. 1+966) και συμβάλλοντα σε αυτό (Μύλου και Αγ. Παρασκευής).

• Κατασκευή Λεκάνης συγκράτησης φερτών

• Έργο και ειδική διατομή κτήματος Νάσιουτζικ - Συμβολή υφιστάμενου ρ. Παλλήνης

• Έργο συναρμογής υφιστάμενου τεχνικού Λεωφόρου Σπάτων

• Διευθέτηση ρ. Καλλιτεχνούπολης και Διασταύρωσης 1

• Έντεκα (11) τεχνικά γεφύρωσης (10 γέφυρες οδοποιίας και 1 πεζογέφυρα)

• Έργο οδοποιίας μήκους 273 m για την αποκατάσταση τμήματος της οδού Αρίωνος στη θέση διασταύρωσης με το ρ. Ραφήνας

• Έργα ηλεκτροφωτισμού τεχνικών γεφύρωσης

• Φυτεύσεις

• Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κατάντη τμήματος Ρ. Ραφήνας

Deadline Date2021-09-21
Publication Date2021-08-04
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value69110000.00
OrganisationΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ Γ.Γ.Υ./ Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ. /Δ19 Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
Attention OfΓραμματεία Δ19
AddressΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ 9
TownAthens
Postal Code11471
Phone+30 2106424397
Fax+30 2106428085
Class Code45246000
Class DescriptionRiver regulation and flood control works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2021
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση των παρακάτω μηχανημάτων έργου - οχημάτων με τους χειριστές τους - οδηγούς τους προκειμένου ο Δήμος Θερμαϊκού να μπορεί στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας...
View more
Deadline: Nov 1, 2021
Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια αντιδραστηρίων μοριακής ανίχνευσης του νέου...
View more
Deadline: Oct 20, 2021
Προμήθεια στρατιωτικών σκύλων
View more