Skurups kommun avser att under hösten och vintern 2021-2022 upphandla trygghetslarm till boende på särskilt boende. Skurups kommun genomför i förberedande syfte en marknadsanalys och bjuder därför in leverantörer av relevanta varor och tjänster att presentera utbud av varor och tjänster för kommunen.

Kommunen avser i första hand ersätta befintligt larmsystem med samma basfunktionalitet, men är också intresserad av att se vilka ytterligare möjligheter som leverantörer kan erbjuda. Befintlig basfunktionalitet i nuvarande larmsystem är aktivt larm från kund medelst knapptryck på kroppsburet larm i lägenhet och allmänna ytor, talkontakt mellan personal och kund i lägenhet, dörrlarm, passagelarm och sensorlarm (rörelse, tryck).

Vidare är vi är intresserade av möjliga kommunikationslösningar, hur kommunikationen sker med personalens mobila enheter, alternativ för drift (moln, extern eller intern drift).

...fortsättning under II.2.4)

Extended TitleTrygghetslarm på Särskilt boende
Extended Description

Vi önskar en presentation via Teams eller liknande på ca 45 minuter plus tid för frågor och klargöranden.

Vi önskar träffa leverantörer av relevanta produkter och tjänster under vecka 37 och vecka 39.

Anmäl intresse för att presentera era produkter och lösningar via e-post till upphandlare Thomas Bruno (thomas.bruno@skurup.se) senast den 31 augusti.

Tidsbokning görs första dagarna i september.

Publication Date2021-08-04
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSkurups kommun
Attention OfThomas Bruno
AddressStora Torggatan 4
TownSkurup
Postal Code27480
Class Code35121700
Class DescriptionAlarm systems
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 26, 2021
Adda, Stockholms inköpscentral upphandlar ramavtal för Rivningsentreprenader.
View more
Deadline: Oct 11, 2021
Beställaren genomför en samordnad upphandling av utförandeentreprenad för två huvuddelar i projektet Klinga etapp 4 och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare. För respektive huvuddel kommer separat kontrakt...
View more
Deadline: Oct 17, 2021
Totalentreprenad upprustning kajanläggning.
View more