Předmětem zakázky je vybudování železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v ž km 233,0 a souvisejících objektů v úseku plánované D35 Janov - Opatovec. Jedná se o objekty drah SO řady 660 a 670 a objekty drážní technologie PS řady 690. K nim se přidávají příslušné části vybraných objektů přípravy a úprav území. Důvodem vybudování železničního mostu v předstihu před hlavní stavbou jsou plánované výluky ČD. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti Pragoprojekt, a.s.

Extended TitleD35 Janov - Opatovec, I. etapa
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-10-27
New text:
2021-11-02
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-10-27
New text:
2021-11-02
Deadline Date2021-11-02
Publication Date2021-10-08
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankrái 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 954914511
Class Code45221112
Class DescriptionRailway bridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-10-04

Railway bridge construction work

Předmětem zakázky je vybudování železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v ž km 233,0 a souvisejících objektů v úseku plánované D35 Janov - Opatovec. Jedná se o objekty drah SO řady 660 a 670 a objekty drážní technologie PS řady 690. K nim se přidávají příslušné části vybraných objektů přípravy a úprav území. Důvodem vybudování železničního mostu v předstihu před hlavní stavbou jsou plánované výluky ČD. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti Pragoprojekt, a.s.

Extended TitleD35 Janov - Opatovec, I. etapa
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-10-25
New text:
2021-10-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-10-25
New text:
2021-10-27
Deadline Date2021-10-27
Publication Date2021-10-04
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankrái 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 954914511
Class Code45221112
Class DescriptionRailway bridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-27

Railway bridge construction work

Předmětem zakázky je vybudování železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v ž km 233,0 a souvisejících objektů v úseku plánované D35 Janov - Opatovec. Jedná se o objekty drah SO řady 660 a 670 a objekty drážní technologie PS řady 690. K nim se přidávají příslušné části vybraných objektů přípravy a úprav území. Důvodem vybudování železničního mostu v předstihu před hlavní stavbou jsou plánované výluky ČD. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti Pragoprojekt, a.s.

Extended TitleD35 Janov - Opatovec, I. etapa
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-10-19
New text:
2021-10-25
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-10-19
New text:
2021-10-25
Deadline Date2021-10-25
Publication Date2021-09-27
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankrái 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 954914511
Class Code45221112
Class DescriptionRailway bridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-22

Railway bridge construction work

Předmětem zakázky je vybudování železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v ž km 233,0 a souvisejících objektů vúseku plánované D35 Janov - Opatovec. Jedná se o objekty drah SO řady 660 a 670 a objekty drážní technologie PS řady 690. K nim sepřidávají příslušné části vybraných objektů přípravy a úprav území. Důvodem vybudování železničního mostu v předstihu před hlavnístavbou jsou plánované výluky ČD. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti Pragoprojekt, a.s.

Extended TitleD35 Janov - Opatovec, I. etapa
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-10-01
New text:
2021-10-19
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-10-01
New text:
2021-10-19
Deadline Date2021-10-19
Publication Date2021-09-22
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankrái 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 954914511
Class Code45221112
Class DescriptionRailway bridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-13

Railway bridge construction work

Předmětem zakázky je vybudování železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v ž km 233,0 a souvisejících objektů v úseku plánované D35 Janov - Opatovec. Jedná se o objekty drah SO řady 660 a 670 a objekty drážní technologie PS řady 690. K nim se přidávají příslušné části vybraných objektů přípravy a úprav území. Důvodem vybudování železničního mostu v předstihu před hlavní stavbou jsou plánované výluky ČD. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti Pragoprojekt, a.s.

Extended TitleD35 Janov - Opatovec, I. etapa
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-09-23
New text:
2021-10-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-09-23
New text:
2021-10-01
Deadline Date2021-10-01
Publication Date2021-09-13
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankrái 546/56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 954914511
Class Code45221112
Class DescriptionRailway bridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-18

Railway bridge construction work

Předmětem zakázky je vybudování železničního mostu SO 08-230 na trati Brno - Česká Třebová v žkm 233,0 a souvisejících objektů v úseku plánované D35 Janov - Opatovec. Jedná se o objekty drah SO řady 660 a 670 a objekty drážní technologie PS řady 690. K nim se přidávají příslušné části vybraných objektů přípravy a úprav území. Důvodem vybudování železničního mostu v předstihu před hlavní stavbou jsou plánované výluky ČD. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace společnosti Pragoprojekt, a.s.

Extended TitleD35 Janov - Opatovec, I. etapa
Extended Description

V rámci stavby dojde k vybudování železničního mostu na trati Brno-Česká Třebová v žkm 233,0, dále k výstavbě objektů provizorních a definitivních objektů železničního svršku a spodku, nástupiště železniční zastávky Svitavy-Lačnov, úpravám trakčního vedení, silových kabelů, zabezpečovacího zařízení, sdělovacích kabelů, osvětlení zastávky.

SO 08-230 Železniční most žkm 233,017 přes D35

Nová mostní konstrukce je tvořena jednopolovou ocelovou celosvařovanou konstrukcí Langerovým trámem (tuhý trám vyztužený netuhým obloukem). Teoretické rozpětí hlavních nosníků bude činit 46,2 m. Kolej bude na mostním objektu uložena v kolejovém loži. V novém stavu jsou navrženy nové tížné železobetonové mostní opěry O 01 a O 02, se zavěšenými rovnoběžnými křídly. Most bude budován v definitivní poloze. Před výstavbou mostu bude provedena jednokolejná provizorní přeložka železniční trati (SO 661, 662), aby mohla být splněna podmínka zachování provozu na železniční trati po dobu výstavby mostu alespoň po jedné koleji.

Deadline Date2021-09-23
Publication Date2021-08-18
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value136925994.00
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code14000
Phone+420 954914511
Class Code45221112
Class DescriptionRailway bridge construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 12, 2021
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 322-014 v nezastavěném území obce Trnávka. Mostní objekt převádí komunikaci II/322 v liniovém staničení km 19,566 a staničení úseku 1341A06802 do 1341A071...
View more
Deadline: Nov 15, 2021
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce a přestavba stávající hospodářské budovy v areálu Nové Dvory v Lánech (kraj Středočeský).
View more
Deadline: Nov 15, 2021
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce naučné stezky v Lánech, spočívající zejména ve výstavbě propojovací lávky v oblasti pod rybníkem Pánovka, výstavbě propojovacího mostu v oblasti hospodařáské budovy, výstavbě oddělovacího...
View more