Produkter til stomi - urostomi.

Extended TitleProdukter til stomi - urostomi
Extended Description

Det er tilladt, at byde ind med max 2 tilbudsvarianter/serier pr. leverandør, jf. udbudsbetingelserne pkt. 10.2 og 11.3. Sideordnede tilbud er ikke tilladt, jf. udbudsbetingelserne pkt. 10.3.

Omfanget af delkontrakten er opgjort i mængder. De anslåede mængder for delkontrakterne (samlet for alle kommuner og regioner) fremgår af Kontraktbilag 3. Maksimalforbrug er svarende til det anslåede forbrug, jf. kontraktbilag 3 + 95%, jf. udbudsbetingelserne pkt. 11.4.

Deadline Date2022-01-18
Publication Date2021-12-06
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value58550170.50
OrganisationRegion Midtjylland
Attention OfLouise Lucassen
AddressUniversitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
TownAarhus
Postal Code8000
Phone+45 78414528
Class Code33141000
Class DescriptionDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-10-13

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Udbud på stomi produkter herunder kolostomi, ileostomi, urostomi, irrigation, fistelbandager og tilbehør.

Extended TitleProdukter til stomi
Extended Description

Det er tilladt, at byde ind med max 2 tilbudsvarianter/serier pr. leverandør, jf. udbudsbetingelserne pkt. 10.2 og 11.3. Sideordnede tilbud er ikke tilladt, jf. udbudsbetingelserne pkt. 10.3.

Omfanget af delkontrakten er opgjort i mængder. De anslåede mængder for delkontrakterne (samlet for alle kommuner og regioner) fremgår af Kontraktbilag 3. Maksimalforbrug er svarende til det anslåede forbrug, jf. kontraktbilag 3 + 95%, jf. udbudsbetingelserne pkt. 11.4.

Deadline Date2021-12-23
Publication Date2021-10-13
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value565155008.00
OrganisationRegion Midtjylland
Attention OfLouise Lucassen
AddressUniversitetsbyen 25, Bygning 2A, 3. sal
TownAarhus
Postal Code8000
Phone+45 78414528
Class Code33141000
Class DescriptionDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-18

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Høring af udbudsmateriale vedr. produkter til stomi

Extended TitleHøring vedr. Produkter til stomi
Extended Description

Høring af udbudsmateriale vedr. tværoffentligt udbud af produkter til stomi

Publication Date2021-08-18
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRegion Midtjylland
Attention OfMarie Rasmussen
AddressUniversitetsbyen 25
TownAarhus
Postal Code8000
Phone+45 24995771
Class Code33141000
Class DescriptionDisposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 23, 2022
Udbud af anlægsarbejdet vedr. Viborgvej 4 spor, Sommervej – Havkærvej
View more
Deadline: Feb 23, 2022
Totalentrepriseudbud vedr. helhedsplan udført som en ’nedrenovering’, dvs. bortskaffelse af de nuværende bygninger ved nedrivning og opførelse af nye tidssvarende bygninger på eksisterende fundamenter.Nærværende udbud omhandler alene opførelsen af nye...
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Nærværende udbud omhandler projekt "535 Skive Kaserne - Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Renovering af bygning 32, 33, 35, 36, 40 og 41". Projektet omhandler renovering af bygning...
View more