1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.- zwanej dalej ustawą Pzp) w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerów All-in-One -typu 1- standardowych, w ilości: 672 szt.

Extended Title"Postępowanie wykonawcze objęte DSZ w ramach Kategorii 2 na dostawę komputerów All in One typ 1 – standardowych na rzecz sądów powszechnych" - tura 1
Extended Description

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy Pzp w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerów All-in-One -typu 1- standardowych w ilości: 672 szt.

3. Termin dostaw: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy

Publication Date2022-07-11
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value3696000.00
OrganisationSąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków (Zamawiający) reprezentowany przez pełnomocnika - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Attention OfBiuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Addressul. Wadowicka 6
TownKrakow
Postal Code30-415
Phone+48 602491691
Fax+48 124175665
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-29

Personal computers

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą Pzp) w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów All-in-One -typu 1- wersja 1 - ponadstandardowych w ilości: 86 szt.

Extended TitlePostępowanie wykonawcze objęte DSZ w ramach Kategorii 4 na dostawę komputerów All in One typ 1 wersja 1 – ponadstandardowych na rzecz sądów powszechnych
Extended Description

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy Pzp w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów All-in-One -typu 1- wersja 1 - ponadstandardowych w ilości: 86 szt.

3. Termin dostaw: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Publication Date2022-06-29
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value559000.00
OrganisationSąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków (Zamawiający) reprezentowany przez pełnomocnika - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Attention OfBiuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Addressul. Wadowicka 6
TownKrakow
Postal Code30-415
Phone+48 602491691
Fax+48 124175665
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-29

Personal computers

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.- zwanej dalej ustawą Pzp) w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One

na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerów All-in-One -typu 1- standardowych, w ilości: 477 szt.

Extended TitlePostępowanie wykonawcze objęte DSZ w ramach Kategorii 2 na dostawę komputerów All in One typ 1 – standardowych na rzecz sądów powszechnych” – tura 2
Extended Description

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy Pzp w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerów All-in-One -typu 1- standardowych w ilości: 477 szt.

3. Termin dostaw: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy

Publication Date2022-06-29
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value2671200.00
OrganisationSąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków (Zamawiający) reprezentowany przez pełnomocnika - Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Attention OfBiuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Addressul. Wadowicka 6
TownKrakow
Postal Code30-415
Phone+48 602491691
Fax+48 124175665
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-04-19

Personal computers

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą Pzp) w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów All-in-One -typu 1- wersja 1 - ponadstandardowe, w ilości 4 szt.

Extended TitlePostępowanie wykonawcze w ramach DSZ na dostawę komputerów All in One typ 1 wersja 1 - ponadstandardowych na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Extended Description

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy Pzp w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej w zakresie Kategorii 3

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów All-in-One -typu 1- wersja 1 - ponadstandardowe w ilości 4 szt.

3. Termin dostaw: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Publication Date2022-04-19
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value25200.00
OrganisationCentrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Attention OfBiuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Addressul. Wadowicka 6
TownKrakow
Postal Code30-415
Phone+48 602491691
Fax+48 124175665
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-10

Personal computers

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.- zwanej dalej ustawą Pzp) w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerów All-in-One -typu 1- standardowych, w ilości: 440 szt.

Extended TitleZamówienie realizacyjne objęte DSZ na dostawę komputerów All in One na rzecz sądów powszechnych w zakresie kategorii 2
Extended Description

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy Pzp w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Komputerów All-in-One -typu 1- standardowych, w ilości: 440 szt.

3. Termin dostaw: 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Publication Date2021-12-10
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value2178000.00
OrganisationSąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Attention OfBiuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Addressul. Wadowicka 6
TownKrakow
Postal Code30-415
Phone+48 602491691
Fax+48 124175665
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-10

Personal computers

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. - zwanej dalej ustawą Pzp) w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów All-in-One -typu 1- wersja 1 - ponadstandardowe, w ilości: 84 szt.

Extended TitleZamówienie realizacyjne objęte DSZ na dostawę komputerów All in One na rzecz sądów powszechnych w zakresie kategorii 4
Extended Description

1. Procedura udzielenia zamówienia realizacyjnego objętego DSZ, prowadzona na podstawie art. 323 ustawy Pzp w ramach ustanowionego Dynamicznego Systemu Zakupów na „Dostawę komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych” w celu zawarcia umowy realizacyjnej.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów All-in-One -typu 1- wersja 1 - ponadstandardowe, w ilości: 84 szt.

3. Termin dostaw: 2 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Publication Date2021-12-10
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value487200.00
OrganisationSąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Attention OfBiuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Addressul. Wadowicka 6
TownKrakow
Postal Code30-415
Phone+48 602491691
Fax+48 124175665
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-03

Computer equipment and supplies

Dostawa do Sądu Rejonowego w Olsztynie - Komputer All in One typ 1 wersja 1 – /ponadstandardowy/ w ilości 40 szt.

Extended TitleDostawa komputerów All In One na rzecz sądów powszechnych
Extended Description

Dostawa do Sądu Rejonowego w Olsztynie - Komputer All in One typ 1 wersja 1 – /ponadstandardowy/ w ilości 40 szt.

Publication Date2021-12-03
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value211382.11
OrganisationSąd Rejonowy w Olsztynie
Attention OfElżbieta Pstrągowska
AddressDąbrowszczaków 44
TownOlsztyn
Postal Code10-543
Class Code30200000
Class DescriptionComputer equipment and supplies
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-08

Personal computers

1. Przedmiotem postępowania jest ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (zwanego dalej DSZ) dla udzielania zamówień na dostawy komputerów All In One (zwanych dalej sprzętem) na rzecz Jednostek wskazanych w Zał. nr 9 do SWZ wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

2. Przedmiot zamówienia objęty DSZ został podzielony na cztery kategorie:

a) Kategoria 1: Komputer All-in-One typ 1- standardowy w szacowanej ilości sztuk: 400 (Kat. 1 dot. jednorazowych zamówień w maks. ilości do 30 szt. włącznie);

b) Kategoria 2: Komputer All-in-One typ 1- standardowy w szacowanej Ilości sztuk: 7 540 (Kat. 2 dot. jednorazowych zamówień w ilości powyżej 30 szt.);

c) Kategoria 3: Komputer All-in-One typ 1 wersja 1 - ponadstandardowy w szacowanej Ilości sztuk: 100 (Kat. 3 dot. jednorazowych zamówień w maks. ilości do 30 szt. włącznie);

d) Kategoria 4: Komputer All-in-One typ 1 wersja 1 - ponadstandardowy w szacowanej Ilości sztuk: 1 530 (Kat. 4 dot. jednorazowych zamówień w ilości powyżej 30 szt.).

Extended TitleDostawa komputerów ALL IN ONE na rzecz sądów powszechnych - Dynamiczny System Zakupów
Changes
Section:
VI.3
Previous text:

10. Pierwszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ w poszczególnych kategoriach wyznaczono na dzień 16.09.2021r. do godziny11:00. Po przekazaniu zaproszenia do składania ofert dotyczących pierwszego zamówienia objętego DSZ, kolejnych terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ nie wyznacza się. Wykonawca nieobjęty DSZ w danej kategorii może złożyć wniosek w dowolnym czasie obowiązywania DSZ zgodnie z zapisami rozdziału XI SWZ, a wnioski te będą dostępne dla Zamawiającego od momentu ich złożenia.

New text:

10. Pierwszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ w poszczególnych kategoriach wyznaczono na dzień 30.09.2021r. do godziny11:00. Po przekazaniu zaproszenia do składania ofert dotyczących pierwszego zamówienia objętego DSZ, kolejnych terminów na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ nie wyznacza się. Wykonawca nieobjęty DSZ w danej kategorii może złożyć wniosek w dowolnym czasie obowiązywania DSZ zgodnie z zapisami rozdziału XI SWZ, a wnioski te będą dostępne dla Zamawiającego od momentu ich złożenia.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-12-31
New text:
2024-01-14
Deadline Date2024-01-14
Publication Date2021-09-08
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Attention OfBiuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Addressul. Wadowicka 6
TownKrakow
Postal Code30-415
Phone+48 602491691
Fax+48 124175665
Class Code30230000
Class DescriptionComputer-related equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-08-20

Personal computers

1. Przedmiotem postępowania jest ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (zwanego dalej DSZ) dla udzielania zamówień na dostawy komputerów All In One (zwanych dalej sprzętem) na rzecz Jednostek wskazanych w Zał. nr 9 do SWZ wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

2. Przedmiot zamówienia objęty DSZ został podzielony na cztery kategorie:

a) Kategoria 1: Komputer All-in-One typ 1- standardowy w szacowanej ilości sztuk: 400 (Kat. 1 dot. jednorazowych zamówień w maks. ilości do 30 szt. włącznie);

b) Kategoria 2: Komputer All-in-One typ 1- standardowy w szacowanej Ilości sztuk: 7 540 (Kat. 2 dot. jednorazowych zamówień w ilości powyżej 30 szt.);

c) Kategoria 3: Komputer All-in-One typ 1 wersja 1 - ponadstandardowy w szacowanej Ilości sztuk: 100 (Kat. 3 dot. jednorazowych zamówień w maks. ilości do 30 szt. włącznie);

d) Kategoria 4: Komputer All-in-One typ 1 wersja 1 - ponadstandardowy w szacowanej Ilości sztuk: 1 530 (Kat. 4 dot. jednorazowych zamówień w ilości powyżej 30 szt.).

Extended TitleDostawa komputerów ALL IN ONE na rzecz sądów powszechnych - Dynamiczny System Zakupów
Extended Description

1. Przedmiotem postępowania jest ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupów (zwanego dalej DSZ) na dostawę komputerów All In One (zwanych dalej sprzętem) na rzecz Jednostek wskazanych w Załączniku nr 9 do SWZ, wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych sprzętu.

2. Kategoria 1 obejmuje dostawy Komputerów All-in-One -typ 1- standardowego w szacowanej ilości sztuk w całym okresie obowiązywania DSZ: 400 szt. (Kategoria 1 dot. jednorazowych zamówień w maksymalnej ilości do 30 sztuk włącznie).

3. Opis minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia dla sprzętu wskazanego w danej kategorii DSZ określony został w Załączniku nr 2 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. W dokumencie tym wskazany jest także wymagany okres gwarancji dla sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w ramach danej kategorii.

4. Wskazane w pkt 2. powyżej przewidywane szacowane ilości sprzętu objętego DSZ w danej kategorii, podane zostały w celu określenia maksymalnego zakresu zamówień w tej kategorii. Zakwalifikowanie Wykonawców do DSZ w danej kategorii nie stanowi podstawy roszczeń o zrealizowanie dostaw w ilości wskazanej w pkt 2., ponieważ na tym etapie obowiązywania DSZ żadna ze stron nie zaciąga zobowiązania. Skonkretyzowane ilości sprzętu wskazywane będą każdorazowo na etapie wszczynania zamówień realizacyjnych objętych DSZ, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnych ilości sprzętu w danej kategorii.

5. Zamówienia realizacyjne objęte DSZ w danej kategorii realizowane będą na podstawie umów zawartych po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w Rozdziale II pkt. 2.12 ppkt 5) SWZ, wszczynanej Zaproszeniem do składania ofert skierowanym do wszystkich zakwalifikowanych uczestników DSZ w danej kategorii.

6. Wykaz Jednostek, na rzecz których prowadzone jest postępowanie oraz uprawnionych do prowadzenia zamówień realizacyjnych we wszystkich kategoriach i udzielania zamówień realizacyjnych zawiera Załącznik nr 9 do SWZ.

7. Zamówienia realizacyjne w ramach ustanowionego DSZ mogą prowadzić na swoją rzecz wszystkie Jednostki wskazane w Wykazie Jednostek (zał. nr 9 do SWZ). Ponadto Sądy Apelacyjne mogą prowadzić procedury realizacyjne w ramach ustanowionego DSZ na rzecz podległych sądów powszechnych wskazując jako lokalizacje dostaw lokalizacje poszczególnych sądów lub własną lokalizację dostaw.

Deadline Date2023-12-31
Publication Date2021-08-20
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSąd Apelacyjny w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków (Zamawiający) reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Attention OfBiuro – Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej
Addressul. Wadowicka 6
TownKrakow
Postal Code30-415
Phone+48 602491691
Fax+48 124175665
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 12, 2022
Remont pustostanów – Etap VIII
View more
Deadline: Sep 9, 2022
1. Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczającą ilością miejsca w sekcji II.1.1. nie było możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia): Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ...
View more
Deadline: Sep 30, 2022
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i...
View more