Hankinnan kohteena Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen kuuluvan Verso -hankkeen (II vaihe) rakennusurakka yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana tavoitehinnalla. Verso- hanke on uudisrakennushanke.

Verso hankkeessa rakennetaan seuraavat tilat:

- Lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat

- Kliinisen neurofysiologian tilat

- Kahvila

- Psykoosipoliklinikka

- Psykiatrian hallinnon tilat

- Lastensairauksien poliklinikka

- Lasten päivystys-

2 kpl S1 luokan väestönsuojia ja tarvittavat talotekniset tilat.

Lisäksi Verso -hankkeessa rakennetaan uusi pääsisäänkäynti ja sisäkatu, joka yhdistää aikaisemmin 1-vaiheessa toteutetun kuuman sairaalaan, kantasairaalan ja psykiatrisen osastosairaalan.

Verso -hanke liittyy kiinteästi kantasairaalan pohjoispuolen julkisivuun ja sisältää vaativia purku- ja suojaustöitä liitosalueella, liitosalueen kantasairaalan puoleisissa tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Hankintamenettelyn alustava aikataulu on seuraava:

- hankintailmoituksen julkaisu 11.10.2021

- osallistumishakemusten jättäminen 4.11.2021

- neuvottelukutsu ja alustava TP neuvotteluun valituille 9.11.2021

- Alustavan tarjouksen jättäminen 4.12.2021

- Neuvottelut 13.12. - 17.12.2021

- Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu 20.12.2021

- Lopulliset tarjoukset 24.1.2021

- Hankintapäätös 02/2022

- Urakkasopimus 02/2022

Extended TitleLapin keskussairaalan laajennus / Verso -hankkeen rakennusurakka projektinjohtourakkana
Extended Description

Hankinnan kohteena Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen kuuluvan Verso -hankkeen (II vaihe) rakennusurakka yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Hankinta on uudisrakennushanke.

Hankinnan perusteella valittava projektinjohtourakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana.

Projektinjohtourakka sisältää kaikki rakennustekniset- ja purkutyöt sekä talotekniset urakat.

Tilaaja on laatinut hankkeeseen hankintamenettelyn liitteenä olevat suunnitelmat. Tällä hetkellä suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa ja tarjouskilpailussa esitettävät suunnitelmat ovat alustavia yleissuunnitelmia, joita kehitetään Tilaajan toimesta hankintaprosessin aikana. Yleissuunnittelua jatketaan vielä PJU:n valinnan jälkeen, jolloin PJU:n on mahdollista osallistua yleissuunnitelmien kehittämiseen.

Seuraavat tilaajan erillishankinnat alistetaan pääurakkaan:

- KSL-laitteet

- AV-laitteet

- Hoitajakutsu/henkilöturvajärjestelmä

- Putkipostijärjestelmä

Lisäksi irtokalusteet on Tilaajan erillishankinta.

Hankkeen lämmin bruttoala on noin 6 550 m2. Lisäksi hanke sisältää kylmää bruttoalaa noin 880m2 ja kantasairaalaan nykytilan muutoksia noin 190m2.

Verso -hankkeen hyötyalat tukitiloineen jakaantuu pääosin seuraavasti:

* 0 - kerros:

- tekniikkatiloja noin 99m2

- VSS-tilat joissa toiminnallisia sos.tiloja n. 470m2

- yleistiloja n. 35m2

*1- kerros:

- lasten päivystyksen tiloja n. 145m2

- lasten somatiikan poliklinikkatiloja n. 550m2

- lasten psykiatrian poliklinikkatiloja n.190m2

- nuorisopsykiatrian poliklinikkatiloja n. 295m2

- tekniikkatiloja n. 60m2

- lasten - ja nuorten poliklinikan yhteistiloja n. 500m2

- lasten poli - ja päivystystiloja ja yhteiskäyttötiloja n. 195m2

- yleistiloja n. 405m2

*2- kerros:

- psykiatrian hallinto n. 110m2

- kliinisen neurofysiologian tiloja n. 370m2

- palvelu - ja liiketiloja n. 230m2

- psykoosipoliklinikan tiloja n. 1030m2

- tekniikkatiloja n.58m2

- sisäkatu ja yhteistiloja n. 1100m2

*3- kerros:

- tekniikkatiloja n. 553m2

- yhteistiloja n. 120m2

Hankkeen päätavoitteiksi on asetettu:

• Toimivat ja tehokkaat tilat, muuntojoustavuus

• Sisäkatuyhteys kantasairaalan kautta pysäköintitaloon, asiakasliikenteen ja logistiikan selkeys

• Kustannuspuitteen ja aikataulun pitävyys

• Terveellisyys ja turvallisuus, puhdas sisäilma

• Alueen identiteettiä vahvistava rakennus. Koreatasoinen kaupunkikuvallinen ratkaisu

Hankkeessa tulee huomioida, että rakennus liittyy olemassa olevaan sairaalan. Urakoitsijan tulee huomioida sairaalan toiminta ja sen tuomat riskit ja rajoitukset.

Urakka-aikataulu on seuraava:

• Rakentamisen valmistelu 08 / 2021- 02 / 2022

• Yleissuunnitelmat valmiit 04 / 2022

• Rakennuslupa hakemus 05 - 06 / 2022

• Toteutussuunnittelun käynnistyminen 06 - 07 / 2022

• Rakentamisen käynnistäminen 03 / 2023

• Vastaanottotarkastus 02 / 2025

• Käyttöönottovaihe 03 / 2025 alkaen

Deadline Date2021-11-07
Publication Date2021-10-15
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationLapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Attention OfSanna-Kaisa Kaikkonen
AddressOunasrinteentie 22
TownRovaniemi
Postal Code96400
Phone+358 408691894
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-10

Building construction work

Hankinnan kohteena Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen kuuluvan Verso -hankkeen (II vaihe) rakennusurakka yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Verso hankkeessa rakennetaan seuraavat tilat:

- Lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat

- Kliinisen neurofysiologian tilat

- Kahvila

- Psykoosipoliklinikka

- Psykiatrian hallinnon tilat

- Lastensairauksien poliklinikka

- Lasten päivystys

- 2 kpl S1 luokan väestönsuojia ja tarvittavat talotekniset tilat

Lisäksi Verso -hankkeessa rakennetaan uusi pääsisäänkäynti ja sisäkatu, joka yhdistää aikaisemmin 1-vaiheessa toteutetun kuuman sairaalaan, kantasairaalan ja psykiatrisen osastosairaalan.

Verso -hanke liittyy kiinteästi kantasairaalan pohjoispuolen julkisivuun ja sisältää vaativia purku- ja suojaustöitä liitosalueella, liitosalueen kantasairaalan puoleisissa tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Hankintamenettelynä tullaan käyttämään neuvottelumenettelyä. Valittavalta urakoitsijalta tullaan edellyttämään kokemusta ​ja referenssejä aikaisemmista sairaala-/terveydenhuollon rakennushankkeista. Hankinnassa tullaan asettamaan liikevaihtovaatimus, jonka on alustavasti ajateltu olevan 17 M€ tai enemmän vähintään yhdeltä tilikaudelta kolmen (3) viimeisen tilikauden aikana. Alustavasti neuvottelumenettelyyn on ajateltu valittavan kolme tarjoajaa.

Hankintamenettelyn alustava aikataulu on seuraava:

- hankintailmoituksen julkaisu 30.9.2021

- osallistumishakemusten jättäminen 27.10.2021

- neuvottelukutsu ja alustava TP neuvotteluun valituille 4.11.2021

- Alustavan tarjouksen jättäminen 30.11.2021

- Neuvottelut 1.12. - 13.12.2021

- Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu 14.12.2021

- Lopulliset tarjoukset 13.1.2022

- Hankintapäätös 02/2022

- Urakkasopimus 02/2022

Extended TitleLapin keskussairaalan laajennus / Verso -hankkeen rakennusurakka projektinjohtourakkana
Extended Description

Hankinnan kohteena Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen kuuluvan Verso -hankkeen (II vaihe) rakennusurakka yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana.

Hankinnan perusteella valittava projektinjohtourakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana.

Projektinjohtourakka sisältää kaikki rakennustekniset- ja purkutyöt sekä talotekniset urakat.

Seuraavat tilaajan erillishankinnat alistetaan pääurakkaan:

- Irtokalusteet

- KSL-laitteet ja AV-laitteet

- Hoitajakutsu/henkilöturvajärjestelmä

- Putkipostijärjestelmä

Hankkeen lämmin bruttoala on noin 6 550 m2. Lisäksi hanke sisältää kylmää bruttoalaa noin 880m2 ja kantasairaalaan nykytilan muutoksia noin 190m2.

Verso -hankkeen hyötyalat tukitiloineen jakaantuu pääosin seuraavasti:

* 0 - kerros;

- tekniikkatiloja noin 99m2

- VSS-tilat joissa toiminnallisia sos.tiloja n. 470m2

- yleistiloja n. 35m2

*1- kerros;

- lasten päivystyksen tiloja n. 145m2

- lasten somatiikan poliklinikkatiloja n. 550m2

- lasten psykiatrian poliklinikkatiloja n.190m2

- nuorisopsykiatrian poliklinikkatiloja n. 295m2

- tekniikkatiloja n. 60m2

- lasten - ja nuorten poliklinikan yhteistiloja n. 500m2

- lasten poli - ja päivystystiloja ja yhteiskäyttötiloja n. 195m2

- yleistiloja n. 405m2

2- kerros;

- psykiatrian hallinto n. 110m2

- kliinisen neurofysiologian tiloja n. 370m2

- palvelu - ja liiketiloja n. 230m2

- psykoosipoliklinikan tiloja n. 1030m2

- tekniikkatiloja n.58m2

- sisäkatu ja yhteistiloja n. 1100m2

3- kerros;

- tekniikkatiloja n. 553m2

- yhteistiloja n. 120m2

Hankkeen päätavoitteiksi on asetettu:

• Toimivat ja tehokkaat tilat, muuntojoustavuus

• Sisäkatuyhteys kantasairaalan kautta pysäköintitaloon, asiakasliikenteen ja logistiikan selkeys

• Kustannuspuitteen ja aikataulun pitävyys

• Terveellisyys ja turvallisuus, puhdas sisäilma

• Alueen identiteettiä vahvistava rakennus. Koreatasoinen kaupunkikuvallinen ratkaisu

Hankkeessa tulee huomioida, että rakennus liittyy olemassa olevaan sairaalan. Urakoitsijan tulee huomioida sairaalan toiminta ja sen tuomat riskit ja rajoitukset.

Urakka-aikataulu on seuraava:

• Rakentamisen valmistelu 08 / 2021- 02 / 2022

• Yleissuunnitelmat valmiit 04 / 2022

• Rakennuslupa hakemus 05 - 06 / 2022

• Toteutussuunnittelun käynnistyminen 06 - 07 / 2022

• Rakentamisen käynnistäminen 03 / 2023

• Vastaanottotarkastus 02 / 2025

• Käyttöönottovaihe 03 / 2025 alkaen

Publication Date2021-09-10
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationLapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Attention OfSanna-Kaisa Kaikkonen
AddressOunasrinteentie 22
TownRovaniemi
Postal Code96400
Phone+358 408691894
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Kyseessä on kutsu markkinavuoropuheluun, ei ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelun perusteella, eivätkä markkinavuoropuhelussa esitetyt kuvaukset tai määritykset sido tilaajaa.Tällä...
View more
Infra ry ja Väylävirasto järjestävät yhteistyössä ELY-keskusten Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden kanssa markkinavuoropuheluna alueellisia yhteistyötilaisuuksia eri ELY-keskusten alueilla. Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella työskenteleville urakoitsijoille järjestetään tilaisuus...
View more
Deadline: Jan 14, 2022
Tiivistysurakka HP 15, Valteri Mäntykangas, Kuopio
View more