Udbuddet omfatter etablering af en ny mellempumpestation, som led i udbygningen af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen.

Den udbudte kontrakt omfatter navnlig følgende:

Ny mellempumpestation med en kapacitet på 10.000 m3/h

Ny trykledning fra mellempumpestation

Der ville blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør (herefter "Entreprisekontrakte(n)").

Ordregiver har overvejet at opdele Entreprisekontrakten i delkontrakter, men vurderede, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Entreprisekontraktens samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har Ordregiver derfor besluttet ikke at opdele Entreprisekontrakten.

Extended TitleForhåndsmeddelelse - Genudbud af Entreprise Mellempumpestation RD
Extended Description

Udbuddet omfatter etablering af en ny mellempumpestation, som led i udbygningen af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. Den udbudte kontrakt omfattede navnlig følgende:

Ny mellempumpestation med en kapacitet på 10.000 m3/h

Ny trykledning fra mellempumpestation

Der ville blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør (herefter "Entreprisekontrakte(n)").

Ordregiver har overvejet at opdele Entreprisekontrakten i delkontrakter, men vurderede, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Entreprisekontraktens samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har Ordregiver derfor besluttet ikke at opdele Entreprisekontrakten.

Renseanlæg Damhusåen (RD) skal udbygges for at sikre:

Renseanlæggets kapacitet imødekommer den fremtidige belastning for befolknings- og erhvervsudvikling

Renseanlæggets kapacitet svarer til den fremtidige tilledning af spildevand og regnvand under hensyn til klimaændringer og tiltag i oplandet.

Renseanlægget kan overholde fremtidige udlederkrav, herunder især øget hydraulisk maks. kapacitet af den biologiske del af vandlinjen på RD og reduceret udledning af bypass af mekanisk/fysisk renset spildevand.

Publication Date2021-09-17
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value80000000.00
OrganisationBIOFOS A/S
Attention OfRasmus Christensen
AddressRefshalevej 250
TownCopenhagen
Postal Code1432
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2021
Udbuddet vedrører hovedentreprisekontrakt om renovering af bad, brugsvand og varmeanlæg i afdeling 37
View more
Deadline: Nov 18, 2021
Slangerup Boligselskab v/ DAB udbyder i hovedentreprise renovering af 155 boliger i afd. Øparken på Askøvej, Fejøvej og Tunøvej, 3550 Slangerup. Bebyggelsen består af 122 gårdhavehuse i 1plan og 33...
View more
Deadline: Nov 22, 2021
Projektet gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden og med Esbjerg kommunes godkendelse.Projektet består i overordnede træk af:• Fuld eller delvis ombygning af boligerne• Tagudskiftning på alle bygningerne i bebyggelsen• Facaderenovering
View more