Het doel van deze Europese niet-openbare aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één marktpartij of combinatie van marktpartijen (en inclusief eventuele onderaannemers) die de Brandweerkazerne en de woningbouw Pionierkwartierrealiseert.

Extended TitleBrandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier Veenendaal
Extended Description

Op de hoek Ambachtsstraat/ Industrielaan te Veenendaal zal een nieuwe brandweerkazerne en woningbouw gerealiseerd worden. De maximale bouwhoogte aan de Industrielaan is bepaald op 36 meter. Nadere uitgangspunten voor de locatie kunt u vinden in bijlage 5 van de selectieleidraad, Spelregels beeldkwaliteit Pionierkwartier.

Er is een wens om zoveel mogelijk woningen (binnen de gestelde kwaliteitseisen) in het gebied toe te voegen. Het gebied ligt centraal in Veenendaal, dichtbij het centrum en station Veenendaal Centrum. Hierdoor is het wenselijk, ook gezien de grote vraag naar woningen, om maximaal in te zetten op verdichting. De grond waarop de bouw gerealiseerd zal worden is eigendom van de gemeente. De gemeente Veenendaal vraagt een totaalplan voor zowel de bouw van de brandweerkazerne als de ontwikkeling van de woningen. Onderdeel van de aanbesteding is de verkoop van de bouwgrond voor de woningen. Hiervoor wordt een koopovereenkomst met de winnende inschrijver gesloten.

Deadline Date2022-01-27
Publication Date2021-11-30
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Veenendaal
Attention OfWim Bouwman
AddressRaadhuisplein 1
TownVeenendaal
Postal Code3901 GA
Phone+31 651492286
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-17

Construction work

Dit betreft een marktconsultatie.

Om de uitvraag van de Europese aanbesteding voor “Brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier gemeente Veenendaal” goed in beeld te krijgen willen wij graag toetsen welke oplossingen de markt kan leveren en welke aanbestedingsprocedure het meest passend zou kunnen zijn.

Extended TitleMarktconsultatie - Brandweerkazerne en woningbouw Pionierkwartier Veenendaal (verwachte einddatum: 07-10-2021).
Extended Description

De gemeente Veenendaal is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbestedingsprocedure voor de herontwikkeling van locatie wijkservice en de nieuwbouw van de brandweerkazerne. De marktconsultatie is onderdeel van de voorbereiding.

De aanbesteding is een onderdeel van een totaalplan dat er als volgt uitziet:

1. Sloop huidige brandweerkazerne

2. Nieuwbouw brandweerkazerne, inclusief terreininrichting etc. Hiervoor wordt een prijs opgevraagd, middels een Design&Build traject

3. Sloop Wijkservice inclusief terreinen

4. Nieuwbouw woningen inclusief terreinrichting, infra, nutsvoorzieningen, et cetera. Voor de bouwgrond, voor woningbouw wordt een opbrengst gevraagd (koopovereenkomst).

Publication Date2021-09-17
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationGemeente Veenendaal
Attention OfWim Bouwman
AddressRaadhuisplein 1
TownVeenendaal
Postal Code3901 GA
Phone+31 651492286
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 14, 2022
EUROPOL wishes to identify a contractor to procure retroactively a pension insurance scheme which is compliant with applicable Dutch law and rules for a group of maximum four individuals for...
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Deze Opdracht omvat de herontwikkeling van het pand aan de Huis ter Heideweg 62 (HTH62). Dit pand is eerst sinds medio 2020 gehuurd en als kantoor in gebruik genomen door...
View more
Deadline: Feb 18, 2022
Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de selectie van een aannemer die gelijktijdig als bouwteampartner optreedt.
View more