Omdat er in Den Haag behoefte is aan meer kantoorhuisvesting voor de rijksoverheid is in 2018 het ontwikkelkavel Monarch IV aangekocht. Dit kavel is onderdeel van de ontwikkeling van Monarch III en IV waarvan de de woontoren van de Monarch III recent is opgeleverd. Het kavel is onderdeel van het plangebied de Monarch. Op het resterende kavel mag nog 23.000m2 bvo kantoorprogramma worden gerealiseerd. De opdracht aan het Rijksvastgoedbedrijf is hier het maximaal realiseerbare volume aan generiek rijkskantoor te realiseren. Uiteindelijk is op het kavel zo'n 19.000 m2 bvo kantoorruimte te realiseren, waarbij een acceptabele inpassing in de omgeving is meegewogen. Het programma voorziet in 900 werkplekken en bijbehorend ondersteunend programma.

Extended TitleMarktconsultatie - 22869 Nieuwbouw Rijkskantoor de Monarch IV in Den Haag - actueel (verwachte einddatum: 31-12-2021).
Extended Description

Het doel van de opdracht is: Het snel beschikbaar komen van extra vierkante meters hoogwaardig, flexibel inzetbare en duurzame kantoorruimte voor het Rijk in Den Haag.

- Een kantoorgebouw realiseren van 19.270 m2 bvo en 1750 m2 bvo parkeren

- Locatie: Prinses Beatrixlaan 11, 2595AK Den Haag

- De huisvesting moet voldoen aan de technisch standaard conform RVB kwaliteit.

- Deze opdracht kenmerkt zich door de innovatie op het gebied van duurzaamheid door houtbouw als uitgangspunt te nemen voor de bouwmethode.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:

Het ontwerp, de bouw en het onderhoud, inclusief vervangingsonderhoud van de nieuwbouw voor kantoor de Monarch IV.

Dit omvat:

- Kantoor

- parkeren aansluitend aan bestaande parkeerdekken

- Gebouwgebonden installaties

- Gebouwgebonden meubilair

Buiten de scope:

- Gedeelte van het ontwerp is door RVB uitgevoerd

- Exploitatie (schoonmaak, catering, beveiliging)

- ICT dienstverlening

- (Los) meubilair

- Inhuizing

Publication Date2021-09-21
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijksvastgoedbedrijf
Attention OfWilco Kraamer
AddressKorte Voorhout 7
TownThe Hague
Postal Code2511 CW
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 17, 2022
Business Analysis Services (BAS) Framework Agreement
View more
NetVerder ontwikkelt samen met vier grote woningbouwcorporaties, EQUANS en de gemeente een warmtenet met totaal van tussen de 5000 en 7170 woningen. Het warmtenet in Delft zal in beheer zijn...
View more
Op de rioolwaterzuivering Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de slibeindverwerker. De huidige slibontwateringsinstallatie is aan het einde van de technische levensduur...
View more