Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ και διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες.

Extended TitleΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-10-21
New text:
2021-11-01
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-10-27
New text:
2021-11-05
Deadline Date2021-11-01
Publication Date2021-10-22
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Attention OfΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
AddressΛΙΟΣΙΩΝ 22
TownAthens
Postal Code10438
Phone+30 2105245828
Fax+30 2132082856
Class Code39561140
Class DescriptionOrnamental trimmings
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-21

Electrical materials

Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ και διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες.

Extended TitleΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Deadline Date2021-10-21
Publication Date2021-09-21
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value37455.60
OrganisationΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Attention OfΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
AddressΛΙΟΣΙΩΝ 22
TownAthens
Postal Code10438
Phone+30 2105245828
Fax+30 2132082856
Class Code31681410
Class DescriptionElectrical materials
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 30, 2021
Διακήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με αντικείμενο την προμήθεια πνευστών λέμβων μετά μηχανών, τριών (3) 4,9m και δύο (2) 6m, εκτιμώμενης αξίας 220.000,00€
View more
Deadline: Nov 24, 2021
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εφαρμογών λογισμικού, φωτοαντιγραφικών και λοιπών μηχανών γραφείου ,τηλεφωνικών συσκευών, καμερών και καταμετρητών χρημάτων και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης , συντήρησης και προώθησης
View more
Deadline: Nov 22, 2021
Προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών – storage system – switches – ups για τις ανάγκες του ΥπΑΑΤ
View more