Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de proiectare, asistență tehnică, respectiv executie lucrari, furnizare utilaje, echipamente si dotari, probe tehnologice si pregatire personal de exploatare in cadrul proiectului cu titlul “MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORT TUZLA”, cod SMIS 130497, investitie finantata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 in baza contractului de finantare nr. 81/07.10.2020.

Contractul de servicii de proiectare si executie a lucrarilor, vizeaza urmatoarele componente si activitati:

I. Servicii de proiectare:

-Elaborarea Proiectului Tehnic, a detaliilor de executie

-Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

II. Executie Lucrari de constructii si instalatii:

- Suprafata de miscare aeroportuara

- Instalatii de balizaj luminous

- Drum perimetral de securitate

- Gard perimetral de securitate

- Sistem de supraveghere cu televiziune in circuit inchis pentru gardul perimetral

- Turn de control

- Furnizare echipamente tehnologice, inclusiv montajul, utilaje si dotari.

Extended TitleSERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORT TUZLA”
Extended Description

Valoarea totala estimata achizitiei este de 64.514.196,26 lei fara TVA.

Valoarea estimata a contractului (fara TVA) este formata din:

- PROIECTARE – 2.701.718,21 lei, reprezentand :

• Servicii de proiectare - 2.150.347,15 lei

• Asistenta tehnica din partea proiectantului - 551.371,06 lei

- EXECUTIE LUCRARI – 61.812.478,05 lei, reprezentand:

• Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială - 52.000,00 lei

• Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii - 299.000,00 lei

• Construcţii şi instalaţii - 53.475.627,24 lei

• Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale - 117.326,15 lei

• Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj - 908.082,00 lei

• Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport - 3.525.000,00 lei

• Dotări - 1.631.613,20 lei

• Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier - 1.193.152,97 lei

• Cheltuieli conexe organizării şantierului - 596.576,49 lei

• Pregătirea personalului de exploatare - 3.300,00 lei

• Probe tehnologice şi teste - 10.800,00 lei

Utilajele, echipamentele si dotarile fac parte integranta din obiectul complex al contractului de lucrari si sunt strans legate de lucrarile si instalatiile executate.

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa in valoarea estimata a prezentei achizitii.

Durata maxima de proiectare si executie a lucrarilor acceptate de catre autoritatea contractanta este de 22 luni din care 6 luni proiectare si 16 luni executie lucrari, iar garantia acordata lucrarilor este de minim 60 de luni.

Deadline Date2021-10-26
Publication Date2021-09-22
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value64514196.26
OrganisationREGIONAL AIR SERVICE
Attention OfCristina Mitchievici
AddressStrada: Aerodrom Tuzla, nr. 1
TownTuzla
Postal Code907295
Phone+02 41733450
Class Code45235100
Class DescriptionConstruction work for airports
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 17, 2021
Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de întreținere comună și alte lucrări de reparații permanente (Întreținerea platformei, Asigurarea esteticii rutiere, Asigurarea scurgerii apelor, Întreținere curentă poduri, Întreținere drumuri pietruite, Ziduri...
View more
Deadline: Nov 17, 2021
Autoritatea contractanta intenționează sa atribuie contractul cu obiectul: Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Modernizare, recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică corp C1...
View more
Deadline: Oct 19, 2021
Proiectarea (elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si a proiectului tehnic de executie si asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor) si executia lucrarilor pentru “Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul...
View more