Nærværende udbud omhandler projekt "Grønne Etablissementer" på 582. Nr. Uttrup Øvelsesplads (Aalborg Kaserner). Projektet er en del af udviklingen af Forsvarets etablissementer, der har til formål at begrænse energiforbrug og CO2-udslip gennem bæredygtige løsninger, der er omkostningseffektive, mærkbare i dagligdagen, og som kan skabe synlighed og opmærksomhed omkring ressourceforbrug. Klimaforandringer og knappe energiressourcer er en af de væsentligste udfordringer i vor tid, og som en stor virksomhed med et tilsvarende stort energiforbrug ser Forsvaret det som sin forpligtelse at mindske klimapåvirkning og bidrage til målet om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Forsvarsministeriet har således udformet "Forsvarets klima- og energistrategi 2012-2015", hvoraf nærværende projekt er en del af strategiens udmøntning.

Extended TitleBegrænset udbud af hovedentreprise vedr. "GRØN ETAB - 582. Nr. Uttrup Øvelsesplads - 155. Multibygning og 156. Værkstedsbygning"
Extended Description

Udbuddet dækker hovedentreprisen i forbindelse med gennemførelsen af projekt "Grønne Etablissementer" på 582. Nr. Uttrup Øvelsesplads, og omfatter følgende arbejder:

- Etablering af 155. Multibygning. Multibygningen består af en garage med et mandskabsafsnit samt et administrationsafsnit, der indrettes med kontorfaciliteter tiltænkt Militærpolitiet. Mandskabsafsnittet indrettes med bad- og omklædningsfaciliteter, depoter og tilhørende teknik og kontor.

- Etablering af 156. Værkstedsbygning. Værkstedsbygningen består af én samlet bygning indrettet til vedligeholdelse af alle Hærens køretøjstyper. Derudover etableres faciliteter til både elektronik og våbenværksted, der overholder gældende sikringskrav, samt diverse tilstødende værkstedsfunktioner. Der etableres endvidere administrative faciliteter samt moderne bad- og omklædningsfaciliteter.

- Etablering af nye forsyningsledninger

- Etablering af belægninger og jordarbejder

- Nedrivning og miljøsanering af eksisterende magasinbygninger

Hovedentreprisen indeholder overordnet følgende arbejder:

- Nedbrydningsarbejder

- Jordarbejder

- Råhusarbejder

- Murerarbejder

- Smedearbejder

- Tømrerarbejder

- Tagdækningsarbejder

- VVS-arbejder

- Ventilationsarbejder

- El-arbejder inkl. fiber og CTS arbejder

- Malerarbejder

- Belægningsarbejder og terrænbearbejdning

Deadline Date2021-10-19
Publication Date2021-09-22
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value100000000.00
OrganisationForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Attention OfChristian Enemark
AddressArsenalvej 55
TownHjørring
Postal Code9800
Phone+45 41322260
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 9, 2021
Boligselskabet Birkebo ("Bygherre") ønsker at udbyde hovedentreprisen vedrørende renovering og ombygning af bebyggelsen Skovgårdsparken, Birkerød Parkvej 176-186 og Skovgårdsparken 1-27, Birkerød.Skovgårdsparken er et boligområde beliggende i Birkerød, og er opført...
View more
Deadline: Nov 19, 2021
Ikast-Brande Kommune indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i et begrænset udbud af ny daginstitution med tilhørende specialskole og terapidel beliggende Lysholt Allé 20, 7430 Ikast.5-7 ansøgere vil på baggrund...
View more
Deadline: Oct 29, 2021
Fredericia Spildevand og Energi A/S udbyder en 4-årig rammeaftale for NO-DIG kloakrenovering ved strømpeforing. Opgaven udbydes efter reglerne om begrænset udbud jf. udbudslovens §§ 58-60. Tryk her https://permalink.mercell.com/164020726.aspx
View more