De gemeente is voornemens één opdrachtnemer te contracteren voor het bouwen van de groenste en duurzaamste parkeergarage van Nederland. De opdracht bevat twee hoofdonderdelen: enerzijds het ontwerp en anderzijds de realisatie van de parkeergarage Zuid. De gemeente wenst een totaaloplossing te contracteren waarbij duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan. Het ontwerp, bouwkundige, installatietechnische, constructie-, en veiligheidscomponenten dient u hevig met elkaar te verwerven.

Extended TitleGroenste en duurzaamste parkeergarage van Nederland
Extended Description

13.500.000

Deadline Date2021-10-28
Publication Date2021-09-22
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationGemeente Nieuwegein
Attention OfJeroen Veenendaal
AddressStadsplein 1
TownNieuwegein
Postal Code3431 LZ
Phone+31 306071911
Class Code45213312
Class DescriptionCar park building construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deze marktconsultatie wordt gehouden ter voorbereiding op de voorgenomen aanbesteding die verband houden met de bouwkundige werkzaamheden. Die werkzaamheden bestaan uit:▪ Leveren van input van het Definitief Ontwerp▪ Opstellen van het Uitvoeringsontwerp▪ Vervaardigen...
View more
Deadline: Nov 19, 2021
Gemeente Stichtse Vecht heeft het integrale bestek Groenonderhoud opgedeeld in vijf separate bestekken. Onderhoud bermen en watergangen is er daar één van. De gemeente wil vanuit haar eigen regie en...
View more
Deadline: Nov 15, 2021
De overeenkomst bestaat uit de herinrichting van de Eindhovenseweg. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - aanleg HOV baan- aanpassen kruispunten- groot onderhoud aan bestaande infrastructuur- aanpassing snelheidsregime van de...
View more