Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí.

Časť 1. Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky

Časť 2. Hydina a ryby

Časť 3. Konzervované a mrazené výrobky, suché potraviny

Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky

Časť 5. Vajcia

Časť 6. Ovocie a zelenina

Časť 7. Pekárske a cukrárske výrobky

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom

zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Extended TitleNákup potravín pre DD Spišská Nová Ves 2021
Extended Description

Predmetom zákazky je nákup bravčového a hovädzieho mäsa, mäsových výrobkov, vrátane služieb spojených s ich

dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Rôzne druhy čerstvého

bravčového mäsa , rôzne druhy čerstvého hovädzieho mäsa, pečeň bravčová držky hovädzie , rôzne mäsové výrobky,

rôzne druhy údenín, slanina, bravčová masť .

Množstvá sú určené podľa súčasného počtu stravníkov a nie sú pre obstarávateľa záväzné, nakoľko sa ich počet počas

zmluvného vzťahu môže zmeniť. Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Pôvod tovaru, ktorý je predmetom dodávky musí byť preukázateľne od výrobcu alebo dodávateľa, ktorému bolo pridelené veterinárne kontrolné číslo (úradné schvaľovacie číslo) o schválení prevádzky výrobcu resp. spracovateľa.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.

Deadline Date2021-10-20
Publication Date2021-09-22
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationDomov dôchodcov Spišská Nová Ves
Attention OfĽubica Gondová
AddressBrezová 32
TownSpišská Nová Ves
Postal Code05201
Phone+421 534177211
Fax+421 534177201
Class Code15000000
Class DescriptionFood, beverages, tobacco and related products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 7, 2021
Predmetom zákazky je dostavba a obnova budovy A Hurbanova ul. č.15, Žilina za účelom vybudovania Centra vedy.Predmetom zákazky sú stavebné práce na úprave a celkovej renovácii budovy A, Žilinskej univerzity...
View more
Deadline: Nov 30, 2021
V projekte je riešená prestavba a prístavba skleníkového hospodárstva - Biodom - skleníku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Budova bude slúžiť ako súčasť prevádzky Centra vedy, ktoré bude zriadené za...
View more
Deadline: Nov 25, 2021
Predmetom zákazky sú stavebné práce na existujúcej komunikácii I.triedy č. 63 pre uskutočnenie diela: stavebné práce na stavbe: I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove, projekt stavby: Modernizácia vybraných úsekov ciest...
View more