Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí.

Časť 1. Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky

Časť 2. Hydina a ryby

Časť 3. Konzervované a mrazené výrobky, suché potraviny

Časť 4. Mlieko a mliečne výrobky

Časť 5. Vajcia

Časť 6. Ovocie a zelenina

Časť 7. Pekárske a cukrárske výrobky

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom

zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Extended TitleNákup potravín pre DD Spišská Nová Ves 2021
Extended Description

Predmetom zákazky je nákup bravčového a hovädzieho mäsa, mäsových výrobkov, vrátane služieb spojených s ich

dodávkou na miesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Rôzne druhy čerstvého

bravčového mäsa , rôzne druhy čerstvého hovädzieho mäsa, pečeň bravčová držky hovädzie , rôzne mäsové výrobky,

rôzne druhy údenín, slanina, bravčová masť .

Publication Date2021-10-25
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationDomov dôchodcov Spišská Nová Ves
Attention OfĽubica Gondová
AddressBrezová 32
TownSpišská Nová Ves
Postal Code05201
Phone+421 534177211
Fax+421 534177201
Class Code15000000
Class DescriptionFood, beverages, tobacco and related products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 23, 2021
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vozoviek z hľadiska obrusnej vrstvy, v niektorej časti aj ložnej vrstvy nespevnených krajníc, reprofiláciu priekop a obnovu vodorovného dopravného značenia. Súčasťou projektu rekonštrukcia pôvodných prechodov pre...
View more
Predmetom zákazky sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy hospodárskehobloku, Žilinskej univerzity v Žiline.
View more
Deadline: Nov 25, 2021
Predmetom zákazky je nákup a dodávka elektrickej energie, zabezpečenie prepravy a distribúcia resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa,...
View more