Predmetom zákazky je dodávka a montáž Laboratórneho nábytku na vybavenie laboratórií budovy Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU v Bratislave. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v kapitole D Opis predmetu zákazky.

Extended TitleLaboratórny nábytok FCHPT
Extended Description

Predmetom zákazky je dodávka a montáž Laboratórneho nábytku na vybavenie laboratórií budovy Fakulty chemicko-potravinárskej technológie STU v Bratislave. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v kapitole D Opis predmetu zákazky.

Deadline Date2021-10-28
Publication Date2021-09-22
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1050000.00
OrganisationSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Attention OfIng. Igor Kolenička
AddressVazovova 5
TownBratislava
Postal Code81243
Phone+421 917669015
Fax+421 257294326
Class Code39180000
Class DescriptionLaboratory furniture
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 23, 2021
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vozoviek z hľadiska obrusnej vrstvy, v niektorej časti aj ložnej vrstvy nespevnených krajníc, reprofiláciu priekop a obnovu vodorovného dopravného značenia. Súčasťou projektu rekonštrukcia pôvodných prechodov pre...
View more
Predmetom zákazky sú práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy hospodárskehobloku, Žilinskej univerzity v Žiline.
View more
Deadline: Nov 25, 2021
Predmetom zákazky je nákup a dodávka elektrickej energie, zabezpečenie prepravy a distribúcia resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa,...
View more