Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15/2021 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων είναι ο εορταστικός στολισμός και η φωταγώγηση της πόλης στις εορταστικές περιόδους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) διατηρεί αποθήκη με τακτοποιημένες και καταμετρημένες τις ειδικές κατασκευές φωτεινού εορταστικού διακόσμου που έχει προμηθευτεί στο παρελθόν, για την επανατοποθέτηση των οποίων απαιτείται η σύναψη σύμβασης με προμηθευτή ο οποίος θα διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα (καλαθοφόρα, γερανούς) και την τεχνογνωσία για την συναρμολόγηση και εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους.

Extended TitleΠρομήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά εορταστικών κατασκευών 2021
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15/2021 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων είναι ο εορταστικός στολισμός και η φωταγώγηση της πόλης στις εορταστικές περιόδους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) διατηρεί αποθήκη με τακτοποιημένες και καταμετρημένες τις ειδικές κατασκευές φωτεινού εορταστικού διακόσμου που έχει προμηθευτεί στο παρελθόν, για την επανατοποθέτηση των οποίων απαιτείται η σύναψη σύμβασης με προμηθευτή ο οποίος θα διαθέτει τα απαραίτητα μηχανήματα (καλαθοφόρα, γερανούς) και την τεχνογνωσία για την συναρμολόγηση και εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους.

Πιο συγκεκριμένα η σύμβαση αφορά:

1. έλεγχο,επισκευή τυχόν βλαβών,μεταφορά,συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, εκτοποθέτηση, μεταφορά, αποθήκευση στις αποθήκες του Δήμου των παραπάνω ειδικών κατασκευών Φωτεινού Εορταστικού Διακόσμου.(Είδη 1-16 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού)

2. την προμήθεια

1. υλικών για τη συντήρηση του υπόλοιπου εορταστικού διακόσμου που τοποθετείται κάθε χρόνο με αυτεπιστασία από τα συνεργεία της Υπηρεσίας και

2. υλικών τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος καθ’ όλο το διάστημα της σύμβασης, για την επισκευή των φθορών, αντικατάσταση καμένων κ.λπ. των κατασκευών πριν και καθ’ όλη την εορταστική περίοδο. (Είδη 17-39 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού)

3. την προμήθεια επιπλέον νέων κατασκευών που θα χρησιμοποιηθούν και κατά τις επόμενες εορταστικές περιόδους. (Είδη 40-44 του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού)

Deadline Date2021-10-29
Publication Date2021-09-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value261684.00
OrganisationΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Attention OfΠ.Κωνσταντίνου
AddressΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1
TownThessaloniki
Postal Code54636
Phone+30 2313317533
Fax+30 2313316119
Class Code31522000
Class DescriptionChristmas tree lights
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2021
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 89/21Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς Διάρκειας, από Υπογραφή της, με Σκοπό την Προμήθεια Πηλικίων Ασκήσεων – Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους (Τζόκεϋ),...
View more
Deadline: Nov 15, 2021
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Αλεξάνδρειας καιγια τα Νομικά του Πρόσωπα, που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών τους, για τα έτη...
View more
Deadline: Nov 19, 2021
Προμήθεια ενός (1) Διαμορφωτή Γαιών (Grader)
View more