Predmet nabave je MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA podijeljeno u 82 grupa i sada se nabavlja Grupa 39. – INFUZOMATI i Grupa 40. - PERFUZORI, a prema opisima navedenim u priloženom troškovniku predmeta nabave.

Extended TitleMEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA PO GRUPAMA Grupa 39. – INFUZOMATI i Grupa 40. - PERFUZORI
Extended Description

nabavlja se Grupa 39. – INFUZOMATI, a prema opisima navedenim u priloženom troškovniku predmeta nabave.

Deadline Date2021-10-19
Publication Date2021-09-22
CountryCroatia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value218000.00
OrganisationOpća bolnica Varaždin
AddressIvana Meštrovića 1
TownVaraždin
Postal Code42000
Phone+385 42393160
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Predmet nabave su radovi na projektu „Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata“. Radovi uključuju: izgradnju kontejnerskog terminala Brajdica, rekonstrukciju kolodvora Rijeka Brajdica, izgradnju...
View more
Predmet nabave je:- izgradnja 75,4 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 15,7 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 38 crpnih stanica,te izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s provedbom...
View more
- izgradnja 41,30 km gravitacijskih cjevovoda,- izgradnja 8,1 km tlačnih cjevovoda,- izgradnja 21 crpne stanice,- izgradnja 2 retencijska bazenate izrada izvedbenih projekata, te projekata i snimaka izvedenog stanja, provedba testova po dovršetku, uključivo s...
View more