Hankinnan kohteena on Kokkolan urheilupuiston suunnittelu ja toteutus. Hanke sisältää Kokkolan urheilupuiston sekä olemassa olevien rakennusten saneerausta että uusien tilojen ja laajennusten uudisrakentamista. Hankkeen tarkoituksena on vastata Kokkolan tapahtumien, konserttien ja eri urheilulajien liikuntatilojen rakennus- ja saneeraustarpeisiin. Hanke on tarkoitus toteuttaa allianssimallilla. Tilaajan arvio hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen kustannuksista on noin 45–50 miljoonaa euroa. Hankkeen alustava laajuus on n. 30 000 kem2.

Hankkeeseen kuuluvat:

- kaksi katettua harjoitusjääkaukaloa sisäjuoksuratoineen

- jäähallin kunnostaminen nykyaikaiseksi

- Urheilutalon suojellun osan saneeraus, jossa koripallokenttä ja kunnostettu voimanostosali

- uuden suuren sisäareenan rakentaminen, johon tulevat:

nykyaikaiset nopeasti konvertoitavat näyttely-, messu-, viihdekonsertti- ja konferenssitilat

tilat liikuntatoimelle ja -toimijoille, lääkäreille, fysioterapialle ja testilaboratoriolle

monikäyttöiset urheilutilat, joissa sisäurheilulajeille hyvät puitteet

korkeatasoiset ravintolatilat ja -palvelut yritystilaisuuksia varten

lehdistötilat, jotka voivat toimia päivisin opetusluokkana

nuoria houkuttelevat tilat, telineet ja välineet

- Ensimmäisessä vaiheessa 2000 katetun istumapaikan jalkapallostadionin rakentaminen sisäareenan kylkeen, siten, että areenan pukuhuoneet ja muut sosiaalitilat tulevat myös jalkapalloilijoiden käyttöön.

Lisäksi tämän hankinnan sisältöön kuuluvat optioina kokonaan katetun stadionin rakentaminen jalkapallostadionin toisessa vaiheessa.

Extended TitleKokkolan Urheilupuistoallianssin suunnittelun ja toteutuksen hankinta
Extended Description

Hankinnan kohteena on Kokkolan urheilupuiston suunnittelu ja toteutus. Tilaaja hankkii hinta-laatusuhteelta parhaan tarjouksen tehneen palveluntuottajien muodostaman ryhmittymän suunnittelemaan ja toteuttamaan Kokkolan urheilupuiston kehittämistä yhteistyössä Tilaajan kanssa. Vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hanke on tarkoitus käynnistää kokonaisuutta koskevalla hankesuunnitteluvaiheella (KAS0), jossa määritetään koko hankkeen tarkempi aikataulutus vuosille 2021–2025. Tämä vaihe on tarkoitus toteuttaa 04-06/2022. Hankesuunnitteluvaiheen jälkeen edetään vaiheiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Isossa kuvassa hankkeen suunnittelun ja toteutuksen vaiheistus rakentuu vuosien 2022–2025 aikana seuraavien askelten kautta:

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa harjoitusjääkaukalot ja sisäjuoksurata sekä si-säareenan, jonka kehitysvaihe toteutetaan alustavasti 04-12/2022 ja toteutusvaihe 10/2022–06/2024.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus uudistaa jäähalli sekä urheilutalon suojeltu osa, jonka kehitysvaihe toteutetaan alustavasti 01–08/2023 ja toteutusvaihe 08/2023–04/2025.

Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa jalkapallostadion ensin UEFA 2 -vaatimusten mukaisesti, jonka jälkeen optiona on stadionin rakentaminen UEFA 3 -vaatimusten mukaisesti. Tämän vaiheen kehitysvaihe toteutetaan alustavasti 08/2023–03/2024 ja toteutusvaihe 03/2024–04/2025.

Deadline Date2022-01-07
Publication Date2021-12-06
CountryFinland
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value50000000.00
OrganisationKokkolan Urheilupuisto Oy Karleby Idrottspark Ab
Attention OfTimo Sivula
AddressPL43, Kokkolan Kaupunki
TownKokkola
Postal Code67101
Phone+358 456245150
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-28

Construction work

Kokkolan Urheilupuisto Oy:lla on suunnitteille rakennus- ja saneeraushanke vastaamaan Kokkolan tapahtumien, konserttien ja eri urheilulajien liikuntatilojen rakennus- ja saneeraustarpeisiin. Hybridiareena-hanke on suunniteltu toteutettavan allianssimallilla. Hankkeen alustava budjetti on n. 50 M€.

Hankkeeseen kuuluvat alustavan konseptin mukaan:

• Kaksi katettua harjoitusjääkaukaloa sisäjuoksuratoineen ja nykyaikaiseksi kunnostettu jäähalli

• Saneerattu Urheilutalon suojeltu osa, jossa koripallokenttä ja kunnostettu voimanostosali

• Uusi suuri sisäareena jossa

o nykyaikaiset nopeasti konvertoitavat näyttely-, messu-, viihdekonsertti- ja konferenssitilat

o tilat liikuntatoimelle ja -toimijoille, lääkäreille, fysioterapialle ja testilaboratoriolle

o monikäyttöiset urheilutilat, joissa sisäurheilulajeille hyvät puitteet

o korkeatasoiset ravintolatilat ja -palvelut yritystilaisuuksia varten

o lehdistötilat, jotka voivat toimia päivisin opetusluokkana

o nuoria houkuttelevat tilat, telineet ja välineet

• Jalkapallostadion vaihe 1: UEFA kategoria 2, 2000 katettua katsojapaikkaa areenan puolella

• Jalkapallostadion vaihe 2: UEFA kategoria 3, 4500 paikkaa, kokonaan katettu areena

Hankkeen alustavan aikataulun mukaisesti hankkeen suunnittelu ja toteutus kilpailutetaan kevään 2022 aikana, jonka jälkeen suunnittelutyö aloitetaan. Hankkeen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2025.

Extended TitleEnnakkoilmoitus/kutsu markkinavuoropuheluun: Kokkolan Urheilupuiston suunnittelun, rahoituksen ja toteutuksen hankinta
Extended Description

Hankinta on suunniteltu toteutettavan neuvottelumenettelyllä. Tilaaja hankkii hinta-laatusuhteelta parhaan tarjouksen tehneen palveluntuottajan tai palveluntuottajien muodostaman ryhmittymän suunnittelemaan ja toteuttamaan Kokkolan urheilupuiston kehittämistä yhteistyössä Tilaajan kanssa. Lisäksi Tilaaja etsii rahoitusosapuolta hankkeelle. Hankintailmoitus on tarkoitus julkaista vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vähimmäisvaatimukset ja valintaperusteet ilmoitetaan myöhemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Kokkolan Urheilupuisto Oy järjestää kehityshanketta koskevan markkinavuoropuhelun 7.10.2021 klo 10:00 verkossa. Tilaisuudessa esitellään Kokkolan Urheilupuiston kehittämishanketta ja toteutusmuotoa sekä pyydetään kannanottoja allianssin suunnittelijoiden ja rakentajien hankintaan liittyen.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen 6.10.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteisiin veera.muukkonen@vison.fi ja timo.sivula@hybridarena.fi. Linkki tilaisuuteen toimitetaan ilmoittautuneille.

Hankkeesta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä ja tilaisuuden aikana. Markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille lähetetään tilaisuuden jälkeen markkinavuoropuhelun verkkokysely.

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö tai hankintailmoitus, eikä tämän ilmoituksen julkaisemisella aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja tekniseen vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tämä ilmoitus ei velvoita Tilaajaa toteuttamaan varsinaista hankintaa.

Publication Date2021-09-28
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value50000000.00
OrganisationKokkolan Urheilupuisto Oy Karleby Idrottspark Ab
Attention OfTimo Sivula
AddressPL43, Kokkolan Kaupunki
TownKokkola
Postal Code67101
Phone+358 456245150
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 7, 2022
Kilpailutuksen kohteena on Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun 3D analysointi työkalun hankinta SaaS palveluna sisältäen tarvittavat lisenssit vaatimusmäärityksen mukaisesti.Hankinnalla haetaan yhtä (1) kokonaisvastuullista toimittajaa toimittamaan palvelu SaaS palveluna tarjouspyynnön ja sen liitteiden...
View more
Deadline: Feb 17, 2022
A13953 Kauppakatu 40 peruskorjaus, HP 23 Alakatto-urakka
View more
Deadline: Apr 25, 2022
Tarjouspyyntö Helsingin Kaarelan kaupunginosaan korttelin 33418 tontille 1 toteutettavien asuinkerrostalojen ja pihan rakentamisesta kiinteähintaisena SR-urakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi suunnittelun.Kohteeseen toteutetaan seuraava yhtiö:- Tontti 33418/1, Asunto Oy Helsingin SivellinpolkuSuunnittelutyö voidaan...
View more