Διακήρυξη αριθ. 12/2021

Συστημικός Αριθμός : - 140880 -

Επαναληπτικού, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ τριάντα εκατομμυρίων #30.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ τριάντα εκατομμυρίων #30.000.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εφόσον ασκηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης, σύνολο εξήντα εκατομμυρίων ευρώ # 60.000.000,00 € # (απαλλάσσεται Φ.Π.Α. – συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και των δικαιωμάτων προαίρεσης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Extended TitleΠρομήθεια 2 παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον 2 παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των 30 μέτρων
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-11-29
New text:
2021-12-20
Section:
IV.2.7
Previous text:
2021-12-02
New text:
2021-12-23
Deadline Date2021-12-20
Publication Date2021-12-03
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Attention OfΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
AddressΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ,ΠΥΛΗ Ε1-Ε2,ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ
TownPiraeus
Postal Code18510
Phone+30 2131374606/2131371081
Fax+30 2131371361
Class Code34521100
Class DescriptionSurveillance boats
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 3, 2022
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η βελτίωση αγροτικών οδών συνολικού μήκους 59 km στα αγροκτήματα του Δήμου Παγγαίου καθώς και κατασκευή μικρών κιβωτοειδών οχετών στα Τενάγη Ελευθερούπολης
View more
Deadline: Jan 4, 2022
Διακήρυξη για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών διατροφής, για τις ετήσιες ανάγκες του Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
View more
Deadline: Dec 29, 2021
Προμήθεια Φυσικού Αερίου
View more