Byggnaden är ett hus med totalt 8 plan varav 4 plan endast består av ett klimatskal och bärande stomme i form av schaktväggar samt ett uppreglat granabgolv med 30 mm spånskiva. I husets schakt är det idag draget värme, ventilation, avlopp,vatten och gas till bef verksamhet i huset.Byggprojektet avser invändig återuppbyggnad av 4 våningsplan med en area BTA på 3200 m². Aktuella plan för återuppbyggnad är plan 2,3,6 och 7 samt plan 8 som berörs av ett radiatorbyte hos pågående administrativ verksamhet. I entreprenaden ingår även lätt rivning och anpassningar samt håltagning för blandannat avlopp för plan 6 vilket medför ingrepp hos befintlig verksamhet KTC-UMU på plan 5 som bedriver utbildning. Plan 1 berörs i form av inkoppling av Kyla.

Extended TitleNus By 5a ombyggnad våningar
Extended Description

Upphandlingen avbryts och är ersatt av en annan.

Publication Date2021-10-22
CountrySweden
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationREGION VÄSTERBOTTEN
AddressNus By 19
TownUmeå
Postal Code90185
Phone+46 706745234
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-10-15

Hospital facilities construction work

Ombyggnation av 4 våningar samt en våning med radiatorbyten i By 5A på Norrlands Universitetssjukhus.

Extended TitleNus By 5a ombyggnad våningar
Extended Description

Byggnaden är ett hus med totalt 8 plan varav 4 plan endast består av ett klimatskal och bärande stomme i form av schaktväggar samt ett uppreglat granabgolv med 30 mm spånskiva. I husets schakt är det idag draget värme, ventilation, avlopp, vatten och gas till bef verksamhet i huset. Byggprojektet avser invändig återuppbyggnad av 4 våningsplan med en area BTA på 3200 m². Aktuella plan för återuppbyggnad är plan 2,3,6 och 7 samt plan 8 som berörs av ett radiatorbyte hos pågående administrativ verksamhet. I entreprenaden ingår även lätt rivning och anpassningar samt håltagning för blandannat avlopp för plan 6 vilket medför ingrepp hos befintlig verksamhet KTC-UMU på plan 5 som bedriver utbildning. Plan 1 berörs i form av inkoppling av Kyla.

Deadline Date2021-11-08
Publication Date2021-10-15
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value45000000
OrganisationREGION VÄSTERBOTTEN
AddressNus By 19
TownUmeå
Postal Code90185
Phone+46 706745234
Class Code45215140
Class DescriptionHospital facilities construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Detta är en förhandsannons. Planerat är att upphandling ska ske under 2022. Dock krävs att vissa beslut fattas.I övrigt se bilagd handling.
View more
Deadline: Jan 11, 2022
För projektet Huset K har Akademiska Hus behov av en entreprenör för en utförande-entreprenad.
View more
Deadline: Jan 14, 2022
Stockholms stad genom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd inbjuder till anbudsgivning avseende drift och skötsel av 4 stycken strandbad i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde.
View more