Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi

Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom

obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu

pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho

krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a

zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu

nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej

dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou

zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim

cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych

usekoch budu vymenene zvodidla.

Extended TitleSúvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021
Extended Description

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi

Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom

obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu

pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho

krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a

zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu

nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej

dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou

zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim

cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych

usekoch budu vymenene zvodidla.

Modifications

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej

dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych usekoch budu vymenene zvodidla.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-10-27
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Attention OfMarek Havaš
AddressBrnianska 3
TownTrenčín
Postal Code91101
Phone+421 221025897
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-10-27

Road-repair works

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi

Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom

obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu

pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho

krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a

zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu

nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej

dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou

zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim

cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych

usekoch budu vymenene zvodidla.

Extended TitleSúvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021
Extended Description

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi

Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom

obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu

pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho

krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a

zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu

nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej

dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou

zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim

cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych

usekoch budu vymenene zvodidla.

Modifications

Predmetom zakazky su suvisle opravy ciest II. a III. triedy vybranych usekov ciest (4O úsekov ciest) na uzemi Trencianskeho samospravneho kraja. Na vybranych usekoch je porusena vrstva krytu vozovky s celkovym rozpadom obrusnej vrstvy, co sposobilo vytvorenie vytlkov, sietoveho rozpadu, prepadov a poolamovanie krajnic. Opravy budu pozostavat z odstranenia poskodeneho krytu vozovky frezovanim pripadne bez frezovania s napojenim jestvujuceho krytu v zavislosti od stavu poskodenia, vyrovnanie povrchu kamenivom obalenym asfaltom (OK) s jeho rozprestretim a zhutnenim, vykonania spojovacieho asfaltoveho postreku a konecnou upravou bude polozenie asfaltoveho betonu nemodifikovaneho strednozrnneho AC 11 a po zhutneni tr. II. Pracovna skara a vsetky spoje budu uzatvorene po celej

dlzke zalievkou. Na tych usekoch kde je to potrebne budu odstranene nedostatky na cestnom prislusenstve pomocou zrezania krajnic, dosypanim a spevnenim krajnic a bude obnovene odvodnenie cesty precistenim, pripadne prehlbenim cestnych priekop. Na vsetkych vybranych usekoch budu osadene cestne plastove smerove stlpiky a na vybranych usekoch budu vymenene zvodidla.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2021-10-27
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Attention OfMarek Havaš
AddressBrnianska 3
TownTrenčín
Postal Code91101
Phone+421 221025897
Class Code45233142
Class DescriptionRoad-repair works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2021
Predmetom zákazky je výtlačné potrubie Budkovce Drahňov rieši odvedenie splaškových vôd z kanalizačnej siete Budkovce výtlačným potrubím z čerpacej stanice Budkovce umiestnenej v juhovýchodnej časti intravilánu obce Budkovce. Z ČS...
View more
Deadline: Dec 30, 2021
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby...
View more
Deadline: Dec 28, 2021
Predmetom zákazky je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá spočíva v dodávke a výsadbe drevín v obciach naúzemí Slovenskej republiky (ďalej len predmet zákazky).
View more