Käppalaförbundet (”Käppala”) med organisationsnummer 222000-0117 har tidigare annonserat upphandling av Renovering av rötkammare R100 och R200 (utförandeentreprenad avseende

bygg- och bergarbeten GE01, AB 04) med referensnummer KF2019-241 GE01. Upphandlingen understiger tröskelvärdet för EU-upphandling och genomfördes som en nationell upphandling enligt 19 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Upphandlingen avbröts och Käppala vill med detta meddelande informera att en ny upphandling kommer att annonseras på nytt inom kort och med ambitionen att upphandlingen annonseras inom 2 veckor.

Extended TitleFörhandsinformation avseende upphandling bygg&bergarbeten renovering av rötkammare GE01
Extended Description

Käppalaförbundet (”Käppala”) med organisationsnummer 222000-0117 har tidigare annonserat upphandling av Renovering av rötkammare R100 och R200 (utförandeentreprenad avseende

bygg- och bergarbeten GE01, AB 04) med referensnummer KF2019-241 GE01. Upphandlingen understiger tröskelvärdet för EU-upphandling och genomfördes som en nationell upphandling enligt 19 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Upphandlingen avbröts och Käppala vill med detta meddelande informera att en ny upphandling kommer att annonseras på nytt inom kort och med ambitionen att upphandlingen annonseras inom 2 veckor. Se även kommande upphandlingsdokument med handlingar.

Publication Date2021-10-20
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationKÄPPALAFÖRBUNDET
Attention OfKaren Arista
AddressBox 3095
TownLidingö
Postal Code18103
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Detta är en förhandsannons. Planerat är att upphandling ska ske under 2022. Dock krävs att vissa beslut fattas.I övrigt se bilagd handling.
View more
Deadline: Jan 11, 2022
För projektet Huset K har Akademiska Hus behov av en entreprenör för en utförande-entreprenad.
View more
Deadline: Jan 14, 2022
Stockholms stad genom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd inbjuder till anbudsgivning avseende drift och skötsel av 4 stycken strandbad i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde.
View more