Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kmenové stoky C v ul. Sportovní v celkové délce 992,46 m, která bude probíhat od stávající šachty nacházející se u křižovatky s ulicí Pionýrská až po stávající revizní šachtu nacházející se u křižovatky s ulicí Reissigova. Rekonstrukce kanalizace bude provedena vtažením polymerbetonových trub DN 2400 do stávajícího profilu kanalizace v délce 896,1 m. V délce 96,36 m bude kanalizační stoka provedena z monolitického betonu profilu DN 2800/(2400)/2600 v klasicky ražené štole. Současně budou obnoveny odbočky pro napojení přípojek v počtu 16 ks, a to v místech stávajícího napojení.

Extended TitleBrno, Sportovní - rekonstrukce kanalizace, I.etapa
Extended Description

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kmenové stoky C v ul. Sportovní v celkové délce 992,46 m, která bude probíhat od stávající šachty nacházející se u křižovatky s ulicí Pionýrská až po stávající revizní šachtu nacházející se u křižovatky s ulicí Reissigova. Rekonstrukce kanalizace bude provedena vtažením polymerbetonových trub DN 2400 do stávajícího profilu kanalizace v délce 896,1 m. V délce 96,36 m bude kanalizační stoka provedena z monolitického betonu profilu DN 2800/(2400)/2600 v klasicky ražené štole. Současně budou obnoveny odbočky pro napojení přípojek v počtu 16 ks, a to v místech stávajícího napojení.

Deadline Date2021-12-06
Publication Date2021-10-20
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value156716461.00
OrganisationStatutární město Brno
Attention OfIng. Petr Hudec, Ph.D.
AddressDominikánské nám. 196/1, Brno-město
TownBrno
Postal Code60200
Phone+420 542174167
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

The Galileo Service Operator shall operate and maintain the Galileo System (Ground and Space Segments) and guarantee compliance with the service performance requirements under contractual relationship with the European Union...
View more
Deadline: Jan 3, 2022
Předmětem VZ je realizace stavby / díla na projektovaném úseku silnice I/9 (hlavní stavba "zkapacitnění" + připojení 300 m úseku v začátku stavby + přiřazení OK z akce "I/9 Svor"...
View more
Deadline: Dec 1, 2021
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Trnava ve Zlínském kraji.
View more