Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-06-14
New text:
2022-06-20
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-06-14
New text:
2022-06-20
Deadline Date2022-06-20
Publication Date2022-06-15
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-08

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-06-10
New text:
2022-06-14
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-06-10
New text:
2022-06-14
Deadline Date2022-06-14
Publication Date2022-06-08
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-23

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-05-27
New text:
2022-06-10
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-05-27
New text:
2022-06-10
Deadline Date2022-06-10
Publication Date2022-05-23
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-04-15

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-04-29
New text:
2022-05-27
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-04-29
New text:
2022-05-27
Deadline Date2022-05-27
Publication Date2022-04-15
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-03-09

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-03-18
New text:
2022-04-29
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-03-18
New text:
2022-04-29
Deadline Date2022-04-29
Publication Date2022-03-09
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-02-15

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-02-18
New text:
2022-03-18
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-02-18
New text:
2022-03-18
Deadline Date2022-03-18
Publication Date2022-02-15
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-02-02

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-02-04
New text:
2022-02-18
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-02-04
New text:
2022-02-18
Deadline Date2022-02-18
Publication Date2022-02-02
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-01-25

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-01-28
New text:
2022-02-04
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-01-28
New text:
2022-02-04
Deadline Date2022-02-04
Publication Date2022-01-25
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-01-18

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-01-21
New text:
2022-01-28
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-01-21
New text:
2022-01-28
Deadline Date2022-01-28
Publication Date2022-01-18
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-01-10

Laboratory reagents

Σ.Υ. 94/20 Προμήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος

Extended TitleΠρομήθεια αντιδραστηρίων για ανοσοαιματολογικό έλεγχο με την παροχή συνοδού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Αίματος και των Τραπεζών Αίματος
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-12-17
New text:
2022-01-21
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-12-17
New text:
2022-01-21
Deadline Date2022-01-21
Publication Date2022-01-10
CountryCyprus
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΥπουργείο Υγείας
AddressΠροδρόμου 1 και Χείλωνος 17
TownNicosia
Postal Code1448
Phone+357 25202708
Fax+357 25801330
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 26, 2022
Η Παροχή Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Μονάδας Συμβούλων Απασχόλησης για Παροχή Εξειδικευμένων και Εξατομικευμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης προς άτομα, ηλικίας 15-29 χρονών, μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΑ, μέσω της λειτουργίας Κινητών...
View more
Deadline: Jun 30, 2022
Σ.Υ. 21/22 Διαγωνισμός για Αγορά Υπηρεσιών για στελέχωση του Ιατρείου στο Κέντρο Φιλοξενίας Πουρνάρα, σύμφωνα με το Παράρτημα XIV
View more
Deadline: Aug 26, 2022
Tender for the appointment of an independent commercial advisor with relevant industry expertise to provide commercial advisory services to CHC for the commercial exploitation of hydrocarbons within the Exclusive Economic...
View more