Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met maximaal vijfentwintig (25) Opdrachtnemers voor de uitvoering van Planmatig onderhoud en projecten op de Locaties van het COA, zoals omschreven en nader gespecificeerd in de Aanbestedingsdocumenten. Binnen de Raamovereenkomsten wil de Aanbestedende dienst Offertes uitvragen en vervolgens de betreffende nadere Opdrachten verstrekken.

De Opdracht is ondergebracht in vijf (5) regionale Percelen. Het doel van deze aanbesteding is om voor ieder van de Percelen een separate Raamovereenkomst af te sluiten met maximaal vijf (5) Opdrachtnemers.

De Raamovereenkomst ziet op nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben alle vastgoed gerelateerde projecten incl. de infrastructurele werken en de terreininrichting.

Extended TitlePlanmatig onderhoud en projecten 2022
Extended Description

De Raamovereenkomst ziet op nadere Opdrachten voor Werkzaamheden die betrekking hebben alle vastgoed gerelateerde projecten incl. de infrastructurele werken en de terreininrichting.

Deadline Date2021-12-02
Publication Date2021-10-26
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value15000000
OrganisationCentraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Attention OfLuc Koppers
AddressRijnstraat 8
TownThe Hague
Postal Code2515XP
Phone+31 627086198
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt een model aanbestedingsdossier opgesteld voor de realisatie van geluidschermen. Met deze marktconsultatie beoogd RWS een aantal aspecten uit dit model aanbestedingsdossier gerelateerd...
View more
Deadline: Jan 14, 2022
De Opdracht die door middel van deze aanbestedingsprocedure wordt aanbesteed betreft de realisatie van de aanleg van het natuurgebied Krimpenerwaard door middel van een aantal (nader te bepalen) deelopdrachten onder...
View more
Deadline: Jan 18, 2022
Er is gekozen om een aanneemovereenkomst aan te gaan met een hoofdaannemer (waaronder eventueel adviseurs en onderaannemers kunnen vallen) voor zowel engineering als de realisatie. De controle op de E-...
View more