Het Werk omvat het op grote schaal vervangen van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voor gebouwen van het Ministerie van Defensie. In het vervolg van de leidraad wordt de term ‘BMI’ gebruikt voor de combinatie van brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Naast reguliere kantoor-, bijeenkomst- en industriegebouwen, zijn er 'specialties' zoals bijv. vliegtuighangars en voorzieningen voor munitieopslag. De eisen voor juridisch verplichte BMI's zijn veelal in het Bouwbesluit 2012 verwoord. Daarnaast zijn er beleidsmatige grondslagen voor BMI’s, specifiek van toepassing op het defensievastgoed. Om te voldoen aan deze eisen is, vaak eerder dan beoogd, het vervangen van een aantal BMI’s noodzakelijk. Zo zijn bijv. voor een aantal BMI's (van bepaalde merken en/of types) geen reserveonderdelen meer te verkrijgen en levert een aantal installaties storingen op.

Hoeveelheid:

o ca. 350 BMI's

Extended Title19818 | Vervanging brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties Defensie, Fase 2 Regio Zuid + Vliegbasis Leeuwarden
Extended Description

ca. 70 BMI's

Publication Date2021-10-27
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijksvastgoedbedrijf
Attention OfJanny Stevens
AddressKorte Voorhout 7
TownThe Hague
Postal Code2511 CW
Phone+31 15601867
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 21, 2022
Modernisering en vervangingsinvesteringen RWZI Amstelveen, deze tender bevat 6 percelen t.b.v. de vervangingsopgave n.l.:Perceel 1: E-Installaties, 202100004556Perceel 2: WTB-Installaties, 202100004554Perceel 3: Civiele werkzaamheden, 202100004555Perceel 4: Bandindikker, 202100004557Perceel 5:Zeefpers, 202100004558Perceel 6: Chemicalien,...
View more
Deadline: Dec 23, 2021
De gemeente Utrecht wil één overeenkomst afsluiten voor het boven- en ondergronds herinrichten van de Kanaalstraat.Zie verder de aanmeldingsleidraad.
View more
Deadline: Jan 21, 2022
Realisatie busbaan (busbaan 490), zie verder het bestek
View more