Vitens heeft behoefte aan bouwkundige en elektronische aanpassingen/maatregelen om de fysieke beveiliging van alle locaties op het vereiste beveiligingsniveau te krijgen. Vitens is op zoek naar meerdere marktpartijen (verdeeld over 4 percelen) die samen op basis van een bouwteam-overeenkomst met Vitens de al aanwezige ontwerpen verder uitwerkt naar een concreet en haalbaar uitvoeringsontwerp per locatie (fase 1) en met wie uiteindelijk ook de ombouw van alle locaties wordt uitgevoerd (inclusief de benodigde lokale netwerkvoorzieningen) (fase 2).

Extended TitleVitens Beveiliging overige locaties
Extended Description

Vanuit het programma Beveiliging werkt Vitens aan de implementatie van een uniform beveiligingssysteem dat toegangsbeheer, inbraakdetectie, videobewaking en voice/intercom integraal regelt. Dit vraagt om bouwkundige en elektronische aanpassingen/maatregelen om de fysieke beveiliging van alle locaties op het vereiste beveiligingsniveau te krijgen.

Deadline Date2022-01-10
Publication Date2021-11-09
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value21000000.00
OrganisationVitens N.V.
Attention OfLaurens van den Brink
AddressOude Veerweg 1
TownZwolle
Postal Code8019 BE
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-10-27

Building installation work

Vitens heeft behoefte aan bouwkundige en elektronische aanpassingen/maatregelen om de fysieke beveiliging van alle locaties op het vereiste beveiligingsniveau te krijgen. Vitens is op zoek naar meerdere marktpartijen (verdeeld over 4 percelen) die samen op basis van een bouwteam-overeenkomst met Vitens de al aanwezige ontwerpen verder uitwerkt naar een concreet en haalbaar uitvoeringsontwerp per locatie (fase 1) en met wie uiteindelijk ook de ombouw van alle locaties wordt uitgevoerd (inclusief de benodigde lokale netwerkvoorzieningen) (fase 2).

Extended TitleVitens Beveiliging overige locaties
Extended Description

Vanuit het programma Beveiliging werkt Vitens aan de implementatie van een uniform beveiligingssysteem dat toegangsbeheer, inbraakdetectie, videobewaking en voice/intercom integraal regelt. Dit vraagt om bouwkundige en elektronische aanpassingen/maatregelen om de fysieke beveiliging van alle locaties op het vereiste beveiligingsniveau te krijgen.

Publication Date2021-10-27
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
Value21000000.00
OrganisationVitens N.V.
Attention OfLaurens van den Brink
AddressOude Veerweg 1
TownZwolle
Postal Code8019 BE
Class Code45300000
Class DescriptionBuilding installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 21, 2022
Modernisering en vervangingsinvesteringen RWZI Amstelveen, deze tender bevat 6 percelen t.b.v. de vervangingsopgave n.l.:Perceel 1: E-Installaties, 202100004556Perceel 2: WTB-Installaties, 202100004554Perceel 3: Civiele werkzaamheden, 202100004555Perceel 4: Bandindikker, 202100004557Perceel 5:Zeefpers, 202100004558Perceel 6: Chemicalien,...
View more
Deadline: Dec 23, 2021
De gemeente Utrecht wil één overeenkomst afsluiten voor het boven- en ondergronds herinrichten van de Kanaalstraat.Zie verder de aanmeldingsleidraad.
View more
Deadline: Jan 21, 2022
Realisatie busbaan (busbaan 490), zie verder het bestek
View more