Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största utmaningar. Bristen på bo-städer motverkar stadens hållbarhetsmål och begränsar stadens utveckling. De kommunalägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har en viktig roll för att bidra till att lösa dessa utmaningar genom att bygga lägenheter i fint ut-formade hus med rimliga hyror till lägre kostnader.

Stockholmshusen är ett gemensamt projekt och en viktig del i bostadsbolagens planerade nyproduktion. Projekt Stockholmshusen startades 2015 med ambition att öka produktionstakten. Projektet har utvecklat ett konceptbyggande av bostadshus i syfte att bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadseffektivt.

Dessa koncepthus, karakteriseras av fint utformade hus med fokus på en genomtänkt ut-formning med väl gestaltade detaljer såsom fönsteromfattningar i relief, en väl utvald kulörpalett, välkomnande entréer mm. Samtidigt ska fastigheterna leva upp till stadens i

övrigt höga krav på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet.

Projekt Stockholmshusen kommer att successivt anvisa lämplig mark och involvera entreprenörer redan under planeringsstadiet.

Extended TitleStockholmshusen DIS för totalentreprenad i samverkan
Extended Description

Bostadsbristen är en av huvudstadens och regionens största utmaningar. Bristen på bo-städer motverkar stadens hållbarhetsmål och begränsar stadens utveckling. De kommunalägda bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har en viktig roll för att bidra till att lösa dessa utmaningar genom att bygga lägenheter i fint ut-formade hus med rimliga hyror till lägre kostnader.

Stockholmshusen är ett gemensamt projekt och en viktig del i bostadsbolagens planerade nyproduktion. Projekt Stockholmshusen startades 2015 med ambition att öka produktionstakten. Projektet har utvecklat ett konceptbyggande av bostadshus i syfte att bygga fler hyresrätter snabbare och mer kostnadseffektivt.

Dessa koncepthus, karakteriseras av fint utformade hus med fokus på en genomtänkt ut-formning med väl gestaltade detaljer såsom fönsteromfattningar i relief, en väl utvald kulörpalett, välkomnande entréer mm. Samtidigt ska fastigheterna leva upp till stadens i

övrigt höga krav på exempelvis energianvändning, miljö och tillgänglighet.

Projekt Stockholmshusen kommer att successivt anvisa lämplig mark och involvera entreprenörer redan under planeringsstadiet.

Deadline Date2031-10-17
Publication Date2021-10-27
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value200000000.00
OrganisationAktiebolaget Stockholmshem
Attention OfDan Bielsten
AddressAktiebolaget Stockholmshem Hornsgatan 128
TownStockholm
Postal Code117 28
Phone+46 850839402
Class Code45211100
Class DescriptionConstruction work for houses
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Förhandsinformation om kommande upphandling avseende VA-försörjning och vägbyggnation i projektet Alsike-Nord Etapp 2b, Knivsta kommun.
View more
Markaryds kommun avser att upphandla ramavtal inom flera olika yrkesområden avseende hantverkstjänster.Med denna RFI får ni möjlighet att återkoppla till oss innan vi annonserar upphandlingen. Vi är tacksamma är vi...
View more
Deadline: Dec 22, 2021
Beläggning
View more