De aanbesteding betreft de herontwikkeling van het Landbouwbelang, gelegen in de gemeente Maastricht. Meer toelichting en informatie treft u aan in de bijlage 5 "Ambitiedocument Landbouwbelang Maastricht", bijlage 6 concept Programma van Uitganspunten (PvU) Landbouwbelang en bijlage 9 Stedenbouwkundige Randvoorwaarden Landbouwbelang.

 

Extended TitleConcurrentiegerichte dialoog voor Landbouwbelang Maastricht
Extended Description

De aanbesteding betreft de herontwikkeling van het Landbouwbelang, gelegen in de gemeente Maastricht. De looptijd van de overeenkomst is onbekend daar het resultaat van aanbestedingsprocedure nog niet bekend is.

Deadline Date2022-01-17
Publication Date2021-10-27
CountryThe Netherlands
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGemeente Maastricht
Attention OfMarc Kraan
AddressMosae Forum 10
TownMaastricht
Postal Code6211 DW
Phone+31 627850828
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 21, 2022
Modernisering en vervangingsinvesteringen RWZI Amstelveen, deze tender bevat 6 percelen t.b.v. de vervangingsopgave n.l.:Perceel 1: E-Installaties, 202100004556Perceel 2: WTB-Installaties, 202100004554Perceel 3: Civiele werkzaamheden, 202100004555Perceel 4: Bandindikker, 202100004557Perceel 5:Zeefpers, 202100004558Perceel 6: Chemicalien,...
View more
Deadline: Dec 23, 2021
De gemeente Utrecht wil één overeenkomst afsluiten voor het boven- en ondergronds herinrichten van de Kanaalstraat.Zie verder de aanmeldingsleidraad.
View more
Deadline: Jan 21, 2022
Realisatie busbaan (busbaan 490), zie verder het bestek
View more