Den udbudte opgave indeholder udarbejdelse af forslag til en visionær og robust Helhedsplan for strækningen Tinghusgade, Nørresundby Torv og Strandgade – et forløb, der strækker sig i nord-sydgående retning mellem Nørresundby Midtby og Nørresundby Havnefront. Det vindende team skal udføre en etapevis detailprojektering af det samlede område, samt bistå i udførelsesfasen.

Extended TitleOmdannelse af Nørresundby Torv, Tinghusgade og Strandgade i Nørresundby
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2021-11-30
New text:
2021-11-22
Deadline Date2021-11-22
Publication Date2021-11-15
CountryDenmark
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAalborg Kommune, By – og Landskabsforvaltningen Mobilitet og infrastruktur
Attention OfKarin Hvid Højlund
AddressStigsborg Brygge 5
TownNørresundby
Postal Code9400
Phone+45 99312236
Class Code71240000
Class DescriptionArchitectural, engineering and planning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-10-27

Architectural, engineering and planning services

Den udbudte opgave indeholder udarbejdelse af forslag til en visionær og robust Helhedsplan for strækningen Tinghusgade, Nørresundby Torv og Strandgade – et forløb, der strækker sig i nord-sydgående retning mellem Nørresundby Midtby og Nørresundby Havnefront. Det vindende team skal udføre en etapevis detailprojektering af det samlede område, samt bistå i udførelsesfasen.

Extended TitleOmdannelse af Nørresundby Torv, Tinghusgade og Strandgade i Nørresundby
Extended Description

Udbuddet sker med prækvalifikation og udvælgelse af 3 totalrådgiverteams, som deltager i forhandlinger iht. udbudsloven.

Deadline Date2021-11-30
Publication Date2021-10-27
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeCompetitive procedure with negotiation
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAalborg Kommune, By – og Landskabsforvaltningen Mobilitet og infrastruktur
Attention OfKarin Hvid Højlund
AddressStigsborg Brygge 5
TownNørresundby
Postal Code9400
Phone+45 99312236
Class Code71240000
Class DescriptionArchitectural, engineering and planning services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 4, 2022
Ejendomsstyrelsen udbyder hermed entrepriseaftale vedrørende Etablering af Fjernvarmeledning. Entrepriseaftalen omfatter anlæg af tracé til fjernvarmeledning mellem den eksisterende energicentral og det nye F-35-område på Flyvestation Skrydstrup samt tilslutningsanlæg på hovedvarmecentralen....
View more
Deadline: Jan 10, 2022
The Danish Road Directorate shall construct the Nordhavnstunnel on behalf of the City of Copenhagen. This design and build contract covers the construction of a 1,4 km cut-and-cover road tunnel...
View more
Deadline: Jan 11, 2022
Fredericia Spildevand og Energi A/S udbyder en 4-årig rammeaftale om kloaksanering ved opgravning. Opgaven udbydes efter reglerne om begrænset udbud jf. udbudslovens §§ 58-60.Tryk her https://permalink.mercell.com/167727327.aspx
View more