Obiectul contractului il constituie proiectare si executia lucrarilor pentru o statie de pompare ape uzate suplimentare pe strada Gh. Doja din municipiul Vaaslui in cadrul proiectului – Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti – ETAPA –II-a.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Extended TitleReabillitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti - Etapa II-a, Municipiul Vaslui, Obiect: Statie de pompare ape uzate (SPAU), str. Gh. Doja.
Extended Description

Proiectarea si executia lucrarilor pentru o Statie de pompare ape uzate (SPAU), respectiv proiect tehnic si detalii de executie, inclusiv obtinerea avizelor si a autorizatiilor emise de catre autoritai/organisme abilitate dupa caz, executia lucrarilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de constructii

Valoarea estimata totala a contractelor este de 270.000,00 lei, exclusiv TVA, defalcata astfel:

a. Proiectare lucrari si asistenta tehnica proiectant: 35.000,00 lei, fara TVA;

b. Executie lucrari : 235.000,00 lei exclusiv TVA ;

Deadline Date2021-12-06
Publication Date2021-10-28
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value270000
OrganisationJUDETUL VASLUI
Attention OfSacaliuc Vlad, Nastasache Ciprian
AddressStrada: Ştefan cel Mare, nr. 79
TownVaslui
Postal Code730168
Phone+40 235361089
Fax+40 235361091
Class Code45332000
Class DescriptionPlumbing and drain-laying work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Se vor executa lucrari suplimentare pentru Reabilitare cladire Sala de Sport la Scoala Generala nr.18 Timisoara, astfel cum sunt acestea impuse prin documentatia de atribuire, care va fi postata in...
View more
Deadline: Jan 13, 2022
Obiectivul general al acestei investiţii este asigurarea iluminatului public în toate zonele municipiului, prin respectarea valorilor din standardele privind iluminatul public prevăzute de normele interne si ale...
View more
Deadline: Jan 5, 2022
Avand in vedere obiectul contractului, respectiv Servicii de Proiectare si Asistenta tehnica din partea Proiectantului si Executia de Lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii aferent Proiectului cod...
View more