Echipamente IT și Necorporale, cuprinse în Programul anual de achiziții publice - 2021 aferent Proiectului: „Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară – Rovetemerg”, necesare pentru dotarea laboratoarelor componente ale platformelor BSL3 si BSL2, inclusiv operațiuni de montare/ instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, mentenanță, suport tehnic și oricare altele asemenea, Etapa a-VII-a, 2 loturi:

Lot nr. 1 Echipamente IT (5 tipuri echip IT pt BSL 3 și 11 tipuri echip IT pt BSL 2)(66 buc) (Pozițiile 70, 71, 72, 73 si 74 din CF - BSL 3 și respectiv Pozițiile 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 și 84 din CF - BSL 2) (Etapa a VII-a/ L1), inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VII/1”

Cod CPV principal: 30213000-5 computere personale ; Valoare estimată: 423.564,68 lei RON, fără TVA.

Lot nr. 2 Active fixe necorporale - (3 tipuri de aplicații informatice pt echipamentele IT din BSL 3 și BSL2) (68 buc), inclusiv operațiuni de instalare, configurare, testare, update-re, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VII/.2”

Cod CPV principal: 48463000-1 Pachete software pentru statistici; Valoare estimată: 223.480,08 lei RON, fără TVA

Termene de livrare:

Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului)

NOTA:

1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până ” în a 15 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor”

2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP „ în a 10 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor”.

Extended TitleEchipamente IT și Necorporale, cuprinse în PAAP-2021 aferent Proiectului:„Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranță alimentară–Rovetemerg”, necesare pt. dotarea laboratoare platforme BSL3 si BSL2, inclusiv operațiuni de montare/ instalare, punere în funcțiune, configurare, testare, mentenanță, suport tehnic și oricare altele Etapa a-VII-a, 2 loturi.
Extended Description

Active fixe necorporale - (3 tipuri de aplicații informatice pt echipamentele IT din BSL 3 și BSL2) (68 buc), inclusiv operațiuni de instalare, configurare, testare, updatare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, etapa VII/.2”

3.4.2.1.1 Software speciale de Statistică A.Software analiză genetică (pt 50 utilizatori)=1 buc

3.4.2.1.2 B.Soft de laborator (pt 50 uttilizatori) =1 buc

3.4.2.1.3 C. Software prelucrare date (pt 5 uttilizatori)= 1 buc

3.4.2.1.4 D.Software pentru a alinia secvențele de proteine ADN, ARN sau ADN + proteină (pt 1 uttilizator)= 1buc

3.4.2.2 MS Office = 32 buc

3.4.2.3. Antivirus = 32 buc

Total: buc/utilizatori: 68 buc

Deadline Date2021-12-03
Publication Date2021-10-28
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value223480.08
OrganisationUNIVERSITATEA PENTRU STIINTELE VIETII " ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IASI
Attention OfIulia Onică
AddressStrada: Mihail Sadoveanu , nr. 3
TownIași
Postal Code700490
Phone+40 232407575
Fax+40 232407575
Class Code30213000
Class DescriptionPersonal computers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Se vor executa lucrari suplimentare pentru Reabilitare cladire Sala de Sport la Scoala Generala nr.18 Timisoara, astfel cum sunt acestea impuse prin documentatia de atribuire, care va fi postata in...
View more
Deadline: Jan 13, 2022
Obiectivul general al acestei investiţii este asigurarea iluminatului public în toate zonele municipiului, prin respectarea valorilor din standardele privind iluminatul public prevăzute de normele interne si ale...
View more
Deadline: Jan 5, 2022
Avand in vedere obiectul contractului, respectiv Servicii de Proiectare si Asistenta tehnica din partea Proiectantului si Executia de Lucrări pentru realizarea obiectivului de investitii aferent Proiectului cod...
View more