EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda (Városhatár - Lánchíd) projekt tervezése és engedélyeztetése.

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás- és zöldfelület-fejlesztési feladatok északon a Barát-patak, délen a Széchenyi-Lánchíd között, jellemzően a meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal és műtárgyak építésével.

A projekt Budapest I., II. és III. kerületeit érinti, a tervezett útvonal hossza 13,3 km, (melyből 4,6 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

A Bem rakpart (Vám utca - Széchenyi-Lánchíd közötti szakasz) tervezési feladatait külön munkarészben kell elkészíteni, az ehhez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok külön tervcsomagként kezelendők.

Tervezési feladat:

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. A tipikus tervezési feladatok között szerepel új kerékpárút tervezése, meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása, útbaigazító táblázási rendszer kialakításának és a forgalomcsillapításnak a megtervezése.

Ezeken felül az egyes szakaszokra jellemző speciális tervezési feladatok:

A Barát-patak töltésén haladó, illetve a Pünkösdfürdő szakaszon a tervezési feladatokat a gátkoronához kapcsolódó lehajtók megtervezése adják.

A Római-part közösségi tervezés keretében, a Nánási út pedig árvédelmi projekt részeként fog megújulni, az EuroVelo szempontokat is figyelembe véve.

Az újpesti vasúti híd és a K-híd közötti szakaszok kapcsán az EnviroDuna a gyalog- és kerékpárút vonatkozásában jogerős építési engedéllyel bíró tervekkel rendelkezik, a tervezés során ezt szükséges figyelembe venni. Specifikus feladat a Záhony és a Reichl Kálmán utcákkal történő kerékpározható kapcsolatok kialakításának tervezése, illetve vizsgálni szükséges a gépjármű forgalom kizárását a Hamvas Béla sétányról és környezetéről.

A Hajógyári-szigeten a K-híd és a H-híd átvezetésének megoldásán túl a fent említett tipikus tervezési feladatokat kell elvégezni.

A H-híd és a Szent XXIII. János pápa park közötti részen a nyomvonal a rakparti útpálya és a Duna között halad, itt egyedi tervezési feladat a támfal műtárgy és az Árpád-híd pillérjét kikerülő, konzolokkal rögzített elkerülő útvonal megtervezése.

A Szent XXIII. János parkban, illetve a Rozmaring étterem előtti szervizúton egyedi feladat kerékpáros pihenő megtervezése összetett tájépítészeti és kertészeti tervek elkészítésével, utcabútorok, vendéglátóhely területének kijelölésével és közmű csatlakozások biztosításával.

A Slachta Margit rakpart melletti szakasz egyedi (tervezési) feladatai: a Budapest Garden támfalának, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. érintett kútjainál a kerítés átépítése, a MÁV-HÉV melletti szakasz szélesítése, a kihúzó vágány visszabontása, vagy provizórikus befedése és a kapcsolódó zöldfelületi tervezések. A Szépvölgyi úttól délre a parkon keresztül haladó ~80 m-es szakaszon, illetve a Dara u. - Üstökös u. közötti szakaszon a közvilágítási hálózat kialakítását is szükséges megtervezni.

A Margit-híd és a Vám utca között a vágánykeresztezés módosításának megtervezése.

A Bem rakpart (Vám utca - Széchenyi-Lánchíd közötti szakasz) egyedi tervezési feladatait az önálló kerékpárút megtervezése a Vám utca és a Halász utca között a Bem rakparton, illetve a Halász utcától a Széchenyi-Lánchídig a Sztehlo Gábor rakparton (alsó rakpart) adják. További feladat a védettség alatt álló támfalhoz tartozó lépcső elbontása, a lánchídi gyalogos-kerékpáros aluljáró csatlakozás, továbbá a Halász utcánál a Fő utcai kerékpársávhoz való csatlakozás kialakításának megtervezése.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

Extended TitleEuroVelo 6 és Eurovelo 14 tervezés és engedélyezés
Extended Description

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda (Városhatár - Lánchíd) projekt tervezése és engedélyeztetése.

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás- és zöldfelület-fejlesztési feladatok északon a Barát-patak, délen a Széchenyi-Lánchíd között, jellemzően a meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal és műtárgyak építésével.

A projekt Budapest I., II. és III. kerületeit érinti, a tervezett útvonal hossza 13,3 km, (melyből 4,6 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

A Bem rakpart (Vám utca - Széchenyi-Lánchíd közötti szakasz) tervezési feladatait külön munkarészben kell elkészíteni, az ehhez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok külön tervcsomagként kezelendők.

Tervezési feladat:

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. A tipikus tervezési feladatok között szerepel új kerékpárút tervezése, meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása, útbaigazító táblázási rendszer kialakításának és a forgalomcsillapításnak a megtervezése.

Ezeken felül az egyes szakaszokra jellemző speciális tervezési feladatok:

A Barát-patak töltésén haladó, illetve a Pünkösdfürdő szakaszon a tervezési feladatokat a gátkoronához kapcsolódó lehajtók megtervezése adják.

A Római-part közösségi tervezés keretében, a Nánási út pedig árvédelmi projekt részeként fog megújulni, az EuroVelo szempontokat is figyelembe véve.

Az újpesti vasúti híd és a K-híd közötti szakaszok kapcsán az EnviroDuna a gyalog- és kerékpárút vonatkozásában jogerős építési engedéllyel bíró tervekkel rendelkezik, a tervezés során ezt szükséges figyelembe venni. Specifikus feladat a Záhony és a Reichl Kálmán utcákkal történő kerékpározható kapcsolatok kialakításának tervezése, illetve vizsgálni szükséges a gépjármű forgalom kizárását a Hamvas Béla sétányról és környezetéről.

A Hajógyári-szigeten a K-híd és a H-híd átvezetésének megoldásán túl a fent említett tipikus tervezési feladatokat kell elvégezni.

A H-híd és a Szent XXIII. János pápa park közötti részen a nyomvonal a rakparti útpálya és a Duna között halad, itt egyedi tervezési feladat a támfal műtárgy és az Árpád-híd pillérjét kikerülő, konzolokkal rögzített elkerülő útvonal megtervezése.

A Szent XXIII. János parkban, illetve a Rozmaring étterem előtti szervizúton egyedi feladat kerékpáros pihenő megtervezése összetett tájépítészeti és kertészeti tervek elkészítésével, utcabútorok, vendéglátóhely területének kijelölésével és közmű csatlakozások biztosításával.

A Slachta Margit rakpart melletti szakasz egyedi (tervezési) feladatai: a Budapest Garden támfalának, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. érintett kútjainál a kerítés átépítése, a MÁV-HÉV melletti szakasz szélesítése, a kihúzó vágány visszabontása, vagy provizórikus befedése és a kapcsolódó zöldfelületi tervezések. A Szépvölgyi úttól délre a parkon keresztül haladó ~80 m-es szakaszon, illetve a Dara u. - Üstökös u. közötti szakaszon a közvilágítási hálózat kialakítását is szükséges megtervezni.

A Margit-híd és a Vám utca között a vágánykeresztezés módosításának megtervezése.

A Bem rakpart (Vám utca - Széchenyi-Lánchíd közötti szakasz) egyedi tervezési feladatait az önálló kerékpárút megtervezése a Vám utca és a Halász utca között a Bem rakparton, illetve a Halász utcától a Széchenyi-Lánchídig a Sztehlo Gábor rakparton (alsó rakpart) adják. További feladat a védettség alatt álló támfalhoz tartozó lépcső elbontása, a lánchídi gyalogos-kerékpáros aluljáró csatlakozás, továbbá a Halász utcánál a Fő utcai kerékpársávhoz való csatlakozás kialakításának megtervezése.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

Modifications

EuroVelo6 (Duna menti) kerékpár-útvonal Észak-Buda (Városhatár - Lánchíd) projekt tervezése és engedélyeztetése.

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás- és zöldfelület-fejlesztési feladatok északon a Barát-patak, délen a Széchenyi-Lánchíd között, jellemzően a meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal és műtárgyak építésével.

A projekt Budapest I., II. és III. kerületeit érinti, a tervezett útvonal hossza 13,3 km, (melyből 4,6 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

A Bem rakpart (Vám utca - Széchenyi-Lánchíd közötti szakasz) tervezési feladatait külön munkarészben kell elkészíteni, az ehhez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési feladatok külön tervcsomagként kezelendők.

Tervezési feladat:

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. A tipikus tervezési feladatok között szerepel új kerékpárút tervezése, meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása, útbaigazító táblázási rendszer kialakításának és a forgalomcsillapításnak a megtervezése.

Ezeken felül az egyes szakaszokra jellemző speciális tervezési feladatok:

A Barát-patak töltésén haladó, illetve a Pünkösdfürdő szakaszon a tervezési feladatokat a gátkoronához kapcsolódó lehajtók megtervezése adják.

A Római-part közösségi tervezés keretében, a Nánási út pedig árvédelmi projekt részeként fog megújulni, az EuroVelo szempontokat is figyelembe véve.

Az újpesti vasúti híd és a K-híd közötti szakaszok kapcsán az EnviroDuna a gyalog- és kerékpárút vonatkozásában jogerős építési engedéllyel bíró tervekkel rendelkezik, a tervezés során ezt szükséges figyelembe venni. Specifikus feladat a Záhony és a Reichl Kálmán utcákkal történő kerékpározható kapcsolatok kialakításának tervezése, illetve vizsgálni szükséges a gépjármű forgalom kizárását a Hamvas Béla sétányról és környezetéről.

A Hajógyári-szigeten a K-híd és a H-híd átvezetésének megoldásán túl a fent említett tipikus tervezési feladatokat kell elvégezni.

A H-híd és a Szent XXIII. János pápa park közötti részen a nyomvonal a rakparti útpálya és a Duna között halad, itt egyedi tervezési feladat a támfal műtárgy és az Árpád-híd pillérjét kikerülő, konzolokkal rögzített elkerülő útvonal megtervezése.

A Szent XXIII. János parkban, illetve a Rozmaring étterem előtti szervizúton egyedi feladat kerékpáros pihenő megtervezése összetett tájépítészeti és kertészeti tervek elkészítésével, utcabútorok, vendéglátóhely területének kijelölésével és közmű csatlakozások biztosításával.

A Slachta Margit rakpart melletti szakasz egyedi (tervezési) feladatai: a Budapest Garden támfalának, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. érintett kútjainál a kerítés átépítése, a MÁV-HÉV melletti szakasz szélesítése, a kihúzó vágány visszabontása, vagy provizórikus befedése és a kapcsolódó zöldfelületi tervezések. A Szépvölgyi úttól délre a parkon keresztül haladó ~80 m-es szakaszon, illetve a Dara u. - Üstökös u. közötti szakaszon a közvilágítási hálózat kialakítását is szükséges megtervezni.

A Margit-híd és a Vám utca között a vágánykeresztezés módosításának megtervezése.

A Bem rakpart (Vám utca - Széchenyi-Lánchíd közötti szakasz) egyedi tervezési feladatait az önálló kerékpárút megtervezése a Vám utca és a Halász utca között a Bem rakparton, illetve a Halász utcától a Széchenyi-Lánchídig a Sztehlo Gábor rakparton (alsó rakpart) adják. További feladat a védettség alatt álló támfalhoz tartozó lépcső elbontása, a lánchídi gyalogos-kerékpáros aluljáró csatlakozás, továbbá a Halász utcánál a Fő utcai kerékpársávhoz való csatlakozás kialakításának megtervezése.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-01-30
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationBKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Attention OfMurányi Réka
AddressRumbach Sebestyén Utca 19-21.
TownBudapest
Postal Code1075
Phone+36 704433853
Fax+36 12351044
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-01-20

Engineering design services

EuroVelo14 (Budapest- Balaton) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Városhatár - Duna között) projekt tervezése és engedélyeztetése

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás-, zöldfelület- fejlesztési feladatok a Városhatár (Kamaraerdei út) - Szerémi utca között, jellemzően a meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal és műtárgyak építésével.

A projekt Budapest XI. és XXII. kerületeit érinti, a tervezett szakasz hossza 7,6 km hosszúságú (melyből 3,74 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

Tervezési feladat

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A tervezési törzsszakasz a Szerémi úti csomópontban kezdődik, feladat a csomópont és a csatlakozó Mezőkövesd utcai kerékpárforgalmú létesítmény áttervezése Sáfrány utcáig. A Kővirágsoron megtervezendő a vasúti aluljáró keresztezése annak forgalombiztonságának növelésével (műtárgy tervezése nem feladat). A Kővirágsor- Méhész utca - Honfoglalás úton keresztül tervezett kerékpárforgalmi létesítményen érjük el a Péterhegyi úti csomópontot. A Péterhegyi úton történő biztonságos átvezetést követően a meglévő közúti hídtól nyugatra új kerékpáros híd tervezésével, szükség szerint a meglévő bővítésének megtervezésével érhető el a patak déli oldala. Tervezetten az új lakópark és a villamos vonal között minimum 3.5 méter szélességű kerékpárút vezet a Muskétás utáig, a Balatoni úttól a kerékpárút mellett elválasztott gyalogos sétány is tervezendő esetlegesen a patak irányába terjeszkedve, épített (pl. pillér vagy konzolos) tartószerkezet alkalmazásával). A Muskétás utca, Susulyka utca és Kamaraerdei út érintett szakaszain tervezési feladat kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák kialakításával, megfelelő közvilágítás biztosításával. A Kamaraerdei út a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében áll, a meglévő burkolat igénybevétele mellett az erdő terület érintettsége minimális, de megfelelően kezelendő a tervezés szakaszában.

Déli szakasz

A tervezési feladat a Kővirág soron a Méhész utca - Leányka utca majd a Duna utcáig vezető szakaszon min 3,5 méter szélességű kerékpárút tervezése. A Hosszúréti-patak felett új, kerékpáros híd tervezése biztosítja az átjutást. A Pécsi utca elérést követően kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák alkalmazásával és szegélymódosítással. Műtárgyat érintő tervezési feladat nincs.

A szakaszonként részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. Összefoglalva a tervezési feladatok között szerepel: a meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása; útbaigazító táblázási rendszer és forgalomcsillapítás megtervezése; közvilágítás tervezése; tájépítészeti, környezetrendezési tervezés, szükséges közmű kiváltások megtervezése és engedélyeztetése stb.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

Extended TitleEuroVelo 6 és Eurovelo 14 tervezés és engedélyezés
Extended Description

EuroVelo14 (Budapest- Balaton) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Városhatár - Duna között) projekt tervezése és engedélyeztetése

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás-, zöldfelület- fejlesztési feladatok a Városhatár (Kamaraerdei út) - Szerémi utca között, jellemzően a meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal és műtárgyak építésével.

A projekt Budapest XI. és XXII. kerületeit érinti, a tervezett szakasz hossza 7,6 km hosszúságú (melyből 3,74 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

Tervezési feladat

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A tervezési törzsszakasz a Szerémi úti csomópontban kezdődik, feladat a csomópont és a csatlakozó Mezőkövesd utcai kerékpárforgalmú létesítmény áttervezése Sáfrány utcáig. A Kővirágsoron megtervezendő a vasúti aluljáró keresztezése annak forgalombiztonságának növelésével (műtárgy tervezése nem feladat). A Kővirágsor- Méhész utca - Honfoglalás úton keresztül tervezett kerékpárforgalmi létesítményen érjük el a Péterhegyi úti csomópontot. A Péterhegyi úton történő biztonságos átvezetést követően a meglévő közúti hídtól nyugatra új kerékpáros híd tervezésével, szükség szerint a meglévő bővítésének megtervezésével érhető el a patak déli oldala. Tervezetten az új lakópark és a villamos vonal között minimum 3.5 méter szélességű kerékpárút vezet a Muskétás utáig, a Balatoni úttól a kerékpárút mellett elválasztott gyalogos sétány is tervezendő esetlegesen a patak irányába terjeszkedve, épített (pl. pillér vagy konzolos) tartószerkezet alkalmazásával). A Muskétás utca, Susulyka utca és Kamaraerdei út érintett szakaszain tervezési feladat kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák kialakításával, megfelelő közvilágítás biztosításával. A Kamaraerdei út a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében áll, a meglévő burkolat igénybevétele mellett az erdő terület érintettsége minimális, de megfelelően kezelendő a tervezés szakaszában.

Déli szakasz

A tervezési feladat a Kővirág soron a Méhész utca - Leányka utca majd a Duna utcáig vezető szakaszon min 3,5 méter szélességű kerékpárút tervezése. A Hosszúréti-patak felett új, kerékpáros híd tervezése biztosítja az átjutást. A Pécsi utca elérést követően kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák alkalmazásával és szegélymódosítással. Műtárgyat érintő tervezési feladat nincs.

A szakaszonként részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. Összefoglalva a tervezési feladatok között szerepel: a meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása; útbaigazító táblázási rendszer és forgalomcsillapítás megtervezése; közvilágítás tervezése; tájépítészeti, környezetrendezési tervezés, szükséges közmű kiváltások megtervezése és engedélyeztetése stb.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

Modifications

EuroVelo14 (Budapest- Balaton) kerékpár-útvonal Dél-Buda (Városhatár - Duna között) projekt tervezése és engedélyeztetése

A tárgyi projekt keretében megtervezésre és engedélyeztetésre kerül a kerékpáros infrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó közvilágítás-, zöldfelület- fejlesztési feladatok a Városhatár (Kamaraerdei út) - Szerémi utca között, jellemzően a meglévő hálózat felhasználásával, bővítésével, valamint új nyomvonal és műtárgyak építésével.

A projekt Budapest XI. és XXII. kerületeit érinti, a tervezett szakasz hossza 7,6 km hosszúságú (melyből 3,74 km hosszú az épített jellegű kerekpárforgalmi létesítmény).

Tervezési feladat

A Tervező feladata turisztikai, rekreációs és közlekedési célra egyaránt alkalmas kerékpáros útvonal tervezése, az egyéb rekreációs funkciókra alkalmas (gyalogos) felületekkel, kiegészítő létesítményekkel. Feladat az útvonal kialakításához szükséges infrastrukturális elemek, műtárgyak tervezése, valamint a csatlakozó utcák csomópontjának felülvizsgálata.

A tervezési törzsszakasz a Szerémi úti csomópontban kezdődik, feladat a csomópont és a csatlakozó Mezőkövesd utcai kerékpárforgalmú létesítmény áttervezése Sáfrány utcáig. A Kővirágsoron megtervezendő a vasúti aluljáró keresztezése annak forgalombiztonságának növelésével (műtárgy tervezése nem feladat). A Kővirágsor- Méhész utca - Honfoglalás úton keresztül tervezett kerékpárforgalmi létesítményen érjük el a Péterhegyi úti csomópontot. A Péterhegyi úton történő biztonságos átvezetést követően a meglévő közúti hídtól nyugatra új kerékpáros híd tervezésével, szükség szerint a meglévő bővítésének megtervezésével érhető el a patak déli oldala. Tervezetten az új lakópark és a villamos vonal között minimum 3.5 méter szélességű kerékpárút vezet a Muskétás utáig, a Balatoni úttól a kerékpárút mellett elválasztott gyalogos sétány is tervezendő esetlegesen a patak irányába terjeszkedve, épített (pl. pillér vagy konzolos) tartószerkezet alkalmazásával). A Muskétás utca, Susulyka utca és Kamaraerdei út érintett szakaszain tervezési feladat kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák kialakításával, megfelelő közvilágítás biztosításával. A Kamaraerdei út a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében áll, a meglévő burkolat igénybevétele mellett az erdő terület érintettsége minimális, de megfelelően kezelendő a tervezés szakaszában.

Déli szakasz

A tervezési feladat a Kővirág soron a Méhész utca - Leányka utca majd a Duna utcáig vezető szakaszon min 3,5 méter szélességű kerékpárút tervezése. A Hosszúréti-patak felett új, kerékpáros híd tervezése biztosítja az átjutást. A Pécsi utca elérést követően kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása útburkolati jelek és jelzőtáblák alkalmazásával és szegélymódosítással. Műtárgyat érintő tervezési feladat nincs.

A szakaszonként részletes tervezési feladatot a műszaki diszpozíció tartalmazza. Összefoglalva a tervezési feladatok között szerepel: a meglévő kerékpárút burkolatának szélesítése, valamint felújítása; útbaigazító táblázási rendszer és forgalomcsillapítás megtervezése; közvilágítás tervezése; tájépítészeti, környezetrendezési tervezés, szükséges közmű kiváltások megtervezése és engedélyeztetése stb.

Az ajánlattevő feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazza.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-01-20
CountryHungary
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationBKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Attention OfMurányi Réka
AddressRumbach Sebestyén Utca 19-21.
TownBudapest
Postal Code1075
Phone+36 704433853
Fax+36 12351044
Class Code71320000
Class DescriptionEngineering design services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Apr 12, 2023
Jelen közbeszerzési eljárás olyan keretmegállapodás megkötésére irányul, mely kezelni tudja a hatósági kötelezettségek teljesítését, valamint az olyan nem várt szennyezések, ill. környezetvédelmi kötelezettségek kezelését, melyek esetén a szennyezések gyors kivizsgálása,...
View more
Deadline: Apr 24, 2023
Adásvételi keretszerződés keretében molekuláris patológiai vizsgálatokhoz szükséges fogyóanyagok és reagensek beszerzése 24 (huszonnégy) hónap időtartamra.A teljes mennyiséget a keretösszeg mértéke (nettó 318 607 060 Ft) határozza meg, amely összeg 100...
View more
Nyertes ajánlattevő feladata ajánlatkérő által üzemeltetett autópálya-pihenőhelyeken és/vagy ajánlatkérő Mérnökségein szelektív hulladékgyűjtési rendszer üzemeltetési munkáinak elvégzése.Óbarok pihenő (M1 43 kmsz) teljesítési helyen:Edényzet típusa, űrtartalma: 2 db 2500 literes (PET), 1...
View more