1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. szám alatti 26077/10 helyrajzi számú Gyöngyszem Tagóvoda teljes felújítása és bővítése

Extended TitleGyöngyszem Tagóvoda teljes rekonstrukciója
Extended Description

1.

Közbeszerzés tárgya: 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. szám alatti 26077/10 helyrajzi számú Gyöngyszem Tagóvoda teljes felújításának és bővítésének kivitelezési munkái.

2.

Kivitelezés helyszíne: 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 5. (hrsz. 26077/10)

3.

A beruházás műszaki alapadatai:

- Telek területe: 5532 m2

- Épület alapterülete jelenlegi állapotban: 1312,39 m²

- Épület alapterülete a beruházás után (tervezett bővítéssel): 1 350,25 m² földszint + 1 065,21 m² emelet (teraszok nélkül) = összesen (teraszok nélkül) 2 415,46 m²

- Tervezett épületmagasság: 7,53 m

4.

A beruházás építési engedélyköteles tevékenység.

A munka megkezdése (munkaterület átadása) 2022. február hónapban várható.

5.

A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések - amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.

6.

Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 10 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.

7.

Beruházás bemutatása:

ELŐZMÉNYEK:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata a tíz csoportszobás Gyöngyszem Tagóvoda felújítását és bővítését határozta el. A bővítést a jelenlegi funkcionális működés problémái és a helyiségek nem megfelelő mérete és kialakítása indokolja.

A kiviteli tervek elkészítését geodéziai felmérés, alapfeltárás, az építtetővel egyeztetett és jóváhagyott vázlatterv, valamint - időközben az illetékes hatóságok által engedélyezett - engedélyezési tervdokumentáció elkészítése előzte meg.

A HELYSZÍN ISMERTETÉSE:

A Gyöngyszem Tagóvoda épülete Budapesten, Angyalföld zöld övezetében, a Gyöngyösi sétányon helyezkedik el. Közvetlen közelében, a ’70-es évek végén épült a Gyöngyösi utcai lakótelep részeként, kiskereskedelmi épületek, bölcsőde és iskola is találhatóak, amelyek szintén házgyári paneles szerkezetűek. A sétány menti alacsonyabb épületeket tízemeletes panel lakóházak fogják közre.

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT LEÍRÁSA

Az óvoda 1981-ben épült, 6,60 m tengelytávolságú vázpaneles, előregyártott szerkezettel. Az épület földszintes, középfolyosós rendszerű, lapostetős kialakítású, a középfolyosó alatt gépészeti közműalagúttal rendelkezik. Víz, csatorna, elektromos, gáz és távfűtés közművekkel ellátott. Jelenleg az óvoda 10 csoportszobával működik, ebből 2 db a szabványban előírtaknak nem megfelelő méretű, később került kialakításra a tornaterem és a gondnoki lakás átalakításával. Az épület egyes kiszolgáló helyiségei hiányoznak, illetve elmaradnak a szabványban előírt mérettől és kialakítástól. Az épülethez a csoportszobák felől játszóudvar kapcsolódik.

A TERV KONCEPCIÓJA

Az óvoda koncepciójának kialakítását a meglévő épület értékeinek és jelenlegi működésének vizsgálata előzte meg. Az értékek között van az épület építési technológiából adódó szerkezeti rasztere, a sétányhoz való közelsége és a közös, nagy játszóudvar. Megoldandó problémái a mai igényeknek nem megfelelő kialakítású csoportszobák, vizesblokkok és szűkös öltözőterek, foglalkoztatók, közös terek, térkapcsolatok hiánya és a rosszul pozícionált felülvilágítók.

A meglévő épületből megtartott fő tömbök a funkcionális igény és az alaprajzi terület növekedése miatt egy szint ráépítést kaptak. Ezeket, a már kétszintes tömböket új, galériázott, könnyed terek kötik össze. Az épület főbejárata a jelenleg is leginkább kiugró, hangsúlyos tömegben került kialakításra. Az óvoda fölé magasodó környező épületek miatt az ötödik homlokzat, a lapostető látképe is fontos, a fő tömegeken itt félintenzív zöldtető és a funkcionálisan szükséges helyeken felülvilágítók, a köztes terek tetején kavicságyon napelemek kerültek elhelyezésre.

A tervezési alapelv az ideális, jól működő óvoda létrehozása volt. Ezért az épület alapvető koncepciója a csoportszobákon túli, játszó- és foglalkoztató termekre épül. Ezek teret biztosítanak a mozgásnak, a közös játéknak, a kreativitásnak és az új élmények szerzésének. Tágas tornatermet, csoportok közötti szabad tereket és speciális foglalkoztatókat hoztunk létre. A terek és térkapcsolatok kialakítása a szabad játék - játékba integrált tanulás, a funkcionalitás - társas és közösségi tevékenységek és a biztonság és élményszerzés - terek közötti átlátások hármas egységére épül.

Publication Date2022-03-11
CountryHungary
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationBudapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Attention OfMurvai László
AddressBéke Tér 1.
TownBudapest
Postal Code1139
Phone+36 12379817
Fax+36 12379813
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 21, 2022
Körömi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola új épületének és tornatermének építése, berendezése
View more
Deadline: Jun 2, 2022
Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg - M7 autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat létesítése, Keszthely 2x2 sávos főúti bekötés (71. sz. főút) megvalósítása, valamint a 71. sz. főút felújítása a 112+961,5-116+108 km sz....
View more
Deadline: Jun 2, 2022
Kivitelezési szerződés a Budapesti Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése - 1084 Budapest, VIII., Víg u. 36. sz. tárgyban.
View more