Realizace stavby I/36 Časy - Holice situované jižně od obcí Dolní Ředice a Horní Ředice. Přeložka se v ZÚ napojuje východně od obce Časy na předchozí úsek silnice, překládané v rámci MÚK stavby D35 Opatovice - Časy, resp. na předešlý úsek obchvatu Sezemic. V KÚ se přeložka napojuje na stávající stav před křižovatkou se silnicí I/35, západním obchvatem města Holice. Přeložka silnice I/36 je navržena v návrhové kategorii S 9,5/70 s nejvyšší povolenou rychlostí - mezní rychlostí 90 km/hod a její délka dosahuje 3,440 km. Součástí stavby je kromě hlavní trasy také výstavba křižovatky, přeložky a úpravy silnic III. třídy, polních cest, resp. přístupových komunikací a sjezdů na pozemky, výstavba dvou mostních objektů, odvodnění komunikací, úprava koryt dotčených vodotečí, přeložky inženýrských sítí, závlah a podchycení meliorací a v neposlední řadě vybavení komunikace automatickým sčítačem dopravy a vegetačními úpravami.

Extended TitleI/36 Časy - Holice
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-01-19
New text:
2022-02-16
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-01-19
New text:
2022-02-16
Deadline Date2022-02-16
Publication Date2022-01-14
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankráci 56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 954914511
Class Code45233124
Class DescriptionTrunk road construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-20

Trunk road construction work

Realizace stavby I/36 Časy - Holice situované jižně od obcí Dolní Ředice a Horní Ředice. Přeložka se v ZÚ napojuje východně od obce Časy na předchozí úsek silnice, překládané v rámci MÚK stavby D35 Opatovice - Časy, resp. na předešlý úsek obchvatu Sezemic. V KÚ se přeložka napojuje na stávající stav před křižovatkou se silnicí I/35, západním obchvatem města Holice. Přeložka silnice I/36 je navržena v návrhové kategorii S 9,5/70 s nejvyšší povolenou rychlostí - mezní rychlostí 90 km/hod a její délka dosahuje 3,440 km. Součástí stavby je kromě hlavní trasy také výstavba křižovatky, přeložky a úpravy silnic III. třídy, polních cest, resp. přístupových komunikací a sjezdů na pozemky, výstavba dvou mostních objektů, odvodnění komunikací, úprava koryt dotčených vodotečí, přeložky inženýrských sítí, závlah a podchycení meliorací a v neposlední řadě vybavení komunikace automatickým sčítačem dopravy a vegetačními úpravami.

Extended TitleI/35 Časy - Holice
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-12-29
New text:
2022-01-19
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-12-29
New text:
2022-01-19
Deadline Date2022-01-19
Publication Date2021-12-20
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankráci 56
TownPrague
Postal Code140 00
Phone+420 954914511
Class Code45233124
Class DescriptionTrunk road construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-14

Trunk road construction work

ealizace stavby I/36 Časy - Holice situované jižně od obcí Dolní Ředice a Horní Ředice. Přeložka se v ZÚ napojuje východně od obce Časy na předchozí úsek silnice, překládané v rámci MÚK stavby D35 Opatovice - Časy, resp. na předešlý úsek obchvatu Sezemic. V KÚ se přeložka napojuje na stávající stav před křižovatkou se silnicí I/35, západním obchvatem města Holice. Přeložka silnice I/36 je navržena v návrhové kategorii S 9,5/70 s nejvyšší povolenou rychlostí - mezní rychlostí 90 km/hod a její délka dosahuje 3,440 km. Součástí stavby je

kromě hlavní trasy také výstavba křižovatky, přeložky a úpravy silnic III. třídy, polních cest, resp. přístupových komunikací a sjezdů na pozemky, výstavba dvou mostních objektů, odvodnění komunikací, úprava koryt dotčených vodotečí, přeložky inženýrských sítí, závlah a podchycení meliorací a v neposlední řadě vybavení komunikace automatickým sčítačem dopravy a vegetačními úpravami.

Extended TitleI/36 Časy - Holice
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2021-12-27
New text:
2021-12-29
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2021-12-27
New text:
2021-12-29
Deadline Date2021-12-29
Publication Date2021-12-14
CountryCzechia
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankráci 56
TownPrague
Postal Code530 02
Phone+420 954914511
Class Code45233124
Class DescriptionTrunk road construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-11-26

Trunk road construction work

Realizace stavby I/36 Časy - Holice situované jižně od obcí Dolní Ředice a Horní Ředice. Přeložka se v ZÚ napojuje východně od obce Časy na předchozí úsek silnice, překládané v rámci MÚK stavby D35 Opatovice - Časy, resp. na předešlý úsek obchvatu Sezemic. V KÚ se přeložka napojuje na stávající stav před křižovatkou se silnicí I/35, západním obchvatem města Holice. Přeložka silnice I/36 je navržena v návrhové kategorii S 9,5/70 s nejvyšší povolenou rychlostí - mezní rychlostí 90 km/hod a její délka dosahuje 3,440 km. Součástí stavby je kromě hlavní trasy také výstavba křižovatky, přeložky a úpravy silnic III. třídy, polních cest, resp. přístupových komunikací a sjezdů na pozemky, výstavba dvou mostních objektů, odvodnění komunikací, úprava koryt dotčených vodotečí, přeložky inženýrských sítí, závlah a podchycení meliorací a v neposlední řadě vybavení komunikace automatickým sčítačem dopravy a vegetačními úpravami.

Extended TitleI/36 Časy - Holice
Extended Description

Realizace stavby I/36 Časy - Holice situované jižně od obcí Dolní Ředice a Horní Ředice. Přeložka se v ZÚ napojuje východně od obce Časy na předchozí úsek silnice, překládané v rámci MÚK stavby D35 Opatovice - Časy, resp. na předešlý úsek obchvatu Sezemic. V KÚ se přeložka napojuje na stávající stav před křižovatkou se silnicí I/35, západním obchvatem města Holice. Přeložka silnice I/36 je navržena v návrhové kategorii S 9,5/70 s nejvyšší povolenou rychlostí - mezní rychlostí 90 km/hod a její délka dosahuje 3,440 km. Součástí stavby je kromě hlavní trasy také výstavba křižovatky, přeložky a úpravy silnic III. třídy, polních cest, resp. přístupových komunikací a sjezdů na pozemky, výstavba dvou mostních objektů, odvodnění komunikací, úprava koryt dotčených vodotečí, přeložky inženýrských sítí, závlah a podchycení meliorací a v neposlední řadě vybavení komunikace automatickým sčítačem dopravy a vegetačními úpravami.

Deadline Date2021-12-27
Publication Date2021-11-26
CountryCzechia
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value232569513.00
OrganisationŘeditelství silnic a dálnic ČR
Attention OfPanajotis Kakulidis
AddressNa Pankráci 546/56
TownPrague
Postal Code14000
Phone+420 954914511
Class Code45233124
Class DescriptionTrunk road construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 18, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarového vybavení, a to počítačů, notebooků, pevných disků a monitorů.
View more
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále...
View more
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále...
View more