HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA VARTEN: ILOKAASUSEKOITTAJAT

Tietopyynnön kohde ja tarkoitus:

Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia ratkaisuja ja saada kattavasti niitä koskevaa tietoa, jotta valmisteilla oleva kilpailutus voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys kilpailutukseen osallistumiselle eikä vaikuta tarjoajan asemaan siinä. Tietopyynnössä esitetyt seikat ovat alustavia ja saattavat muuttua hankinnan valmistelun edetessä.

Extended TitleIlokaasusekoittajat
Extended Description

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA VARTEN: ILOKAASUSEKOITTAJAT

Tietopyynnön kohde ja tarkoitus:

Ilokaasusekoittajia käytetään pääasiassa synnytysosastoilla synnyttäjän kivunlievityksen yhteydessä.

Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia ratkaisuja ja saada kattavasti niitä koskevaa tietoa, jotta valmisteilla oleva kilpailutus voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys kilpailutukseen osallistumiselle eikä vaikuta tarjoajan asemaan siinä. Tietopyynnössä esitetyt seikat ovat alustavia ja saattavat muuttua hankinnan valmistelun edetessä.

Toimittajaa pyydetään tietopyyntöön antamassa vastauksessaan kuvaamaan tarjoamiaan tuotteita ja niihin liittyviä palveluita sekä liittämään vastaukseensa tuote-esitteet. Vastaukset lähetetään os laura.sartanen@hus.fi viimeistään perjantaina 10.12.2021.

Markkinakartoitukseen osallistuvilta toimittajilta pyydetään tietoja markkinoilla olevista laitteista sekä niiden teknisistä ominaisuuksista, joita voitaisiin mahdollisesti edellyttää tarjouspyynnössä tai joita voitaisiin laatuvertailussa painottaa. Huoltokoulutus Tilaajan huoltohenkilöstölle tulee olemaan tärkeässä roolissa sopimuskauden aikana. Myös sekä valmistajan, toimittajan että laitteen ympäristöystävällisyyden vähimmäisvaatimuksiin toivotaan vinkkejä ja ehdotuksia.

Sopimuskumppaniksi tullaan valitsemaan 1-2 toimittajaa, joiden valikoima on tarpeeksi laaja HUSin tarpeisiin. Solmittava sopimus kattaa koko toimittajan laitevalikoiman sekä myös laitesidonnaiset kulutustarvikkeet. Sopimuskauden suunniteltu pituus on 4 vuotta jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, pituus tarkentuu valmistelun aikana. Mukana olevat erva-alueet tarkentuvat valmistelun aikana.

Tämä tietopyyntö ei sido Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä eikä vastauksen antajaa.

Toimittajien antamat vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Publication Date2021-11-30
CountryFinland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationHelsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Attention OfLaura Sartanen
AddressPL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa)
TownHUS
Postal Code00029
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 7, 2022
Kilpailutuksen kohteena on Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun 3D analysointi työkalun hankinta SaaS palveluna sisältäen tarvittavat lisenssit vaatimusmäärityksen mukaisesti.Hankinnalla haetaan yhtä (1) kokonaisvastuullista toimittajaa toimittamaan palvelu SaaS palveluna tarjouspyynnön ja sen liitteiden...
View more
Deadline: Feb 17, 2022
A13953 Kauppakatu 40 peruskorjaus, HP 23 Alakatto-urakka
View more
Deadline: Apr 25, 2022
Tarjouspyyntö Helsingin Kaarelan kaupunginosaan korttelin 33418 tontille 1 toteutettavien asuinkerrostalojen ja pihan rakentamisesta kiinteähintaisena SR-urakkana sisältäen rakennusteknisten töiden lisäksi suunnittelun.Kohteeseen toteutetaan seuraava yhtiö:- Tontti 33418/1, Asunto Oy Helsingin SivellinpolkuSuunnittelutyö voidaan...
View more