Upphandlingen omfattar leveranser av matjord och torvprodukter. Upphandlingen omfattar även upphämtning av specifikt utvalda jord i enlighet med beställarens behov. Avrop av matjord och torvprodukter kommer att ske succesivt under avtalstiden

Extended TitleMatjord och torvprodukter
Extended Description

Upphandlingen avser inköp och leveranser av matjord och torvprodukter. Upphämtning av vissa specifika jord inkluderas i upphandlingen.

Publication Date2021-11-30
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value5000000
OrganisationUppsala kommun
Attention OfAhmad Al-Shawi
AddressKommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
TownUppsala
Postal Code753 75
Class Code14212400
Class DescriptionSoil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 13, 2022
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.Lägenheter förses med separata...
View more
Deadline: Feb 28, 2022
Löpande drift och underhåll av Trosa kommuns VA-anläggningar med tillkommande anläggningsentreprenader.
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Denna upphandling avser ramavtal för takarbeten i form av reparation, om-, ny- och tillbyggnation av tak, samt rengöring, besiktning och tak-skottning inkl. bevakning.
View more