Upphandlingen omfattar leveranser av matjord och torvprodukter. Upphandlingen omfattar även upphämtning av specifikt utvalda jord i enlighet med beställarens behov. Avrop av matjord och torvprodukter kommer att ske succesivt under avtalstiden

Extended TitleMatjord och torvprodukter
Extended Description

Upphandlingen avser inköp och leveranser av matjord och torvprodukter. Upphämtning av vissa specifika jord inkluderas i upphandlingen.

Publication Date2021-11-30
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value5000000
OrganisationUppsala kommun
Attention OfAhmad Al-Shawi
AddressKommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
TownUppsala
Postal Code753 75
Class Code14212400
Class DescriptionSoil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 28, 2022
Objektet avser en tillbyggnad med 3 våningar i direkt anslutning till befintliga B16 för att inrymma en ny cyklotron och GMP-lokaler för tillverkning av radioaktiva tracers där renrummen ingår som...
View more
Deadline: Jan 12, 2023
Gällivare kommun har inlett arbeten för att anlägga ett nytt Multiaktivitetshus mitt i Gällivare centrum. Entreprenadarbetena har uppdelats i fyra olika entreprenader, varav delentreprenaderna DE1 och DE2 kommer att vara...
View more
Deadline: Oct 17, 2022
Samhällsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun, inbjuder Er att lämna anbud avseende drift och underhåll av kommunens spåranläggning, och avser att teckna kontrakt med en vinnande anbudsgivare.  Kontraktet omfattar drift och underhåll av hamn-...
View more