Detta är en förhandsannons.

Planerat är att upphandling ska ske under 2022. Dock krävs att vissa beslut fattas.

I övrigt se bilagd handling.

Extended TitleFÖRHANDSANNONS - Ny Grundsärskola mm
Extended Description

Detta är en FÖRHANDSANNONS endast för information

Publication Date2021-12-03
CountrySweden
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationJärfälla kommun
Attention OfJohan Ekengren
Addressi.u
TownJärfälla
Postal Code17780
Class Code45214230
Class DescriptionSpecial school construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 13, 2022
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten:Helrenovering av fasad och trapphus. Byte av fönster, fönsterdörrar samt balkong och loftgångsräcken. Även byte av lägenhetsdörrar och portar till trapphus.Lägenheter förses med separata...
View more
Deadline: Feb 28, 2022
Löpande drift och underhåll av Trosa kommuns VA-anläggningar med tillkommande anläggningsentreprenader.
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Denna upphandling avser ramavtal för takarbeten i form av reparation, om-, ny- och tillbyggnation av tak, samt rengöring, besiktning och tak-skottning inkl. bevakning.
View more