In het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering wordt een model aanbestedingsdossier opgesteld voor de realisatie van geluidschermen. Met deze marktconsultatie beoogd RWS een aantal aspecten uit dit model aanbestedingsdossier gerelateerd aan de duurzaamheidsambitie te toetsen. De duurzaamheidsambitie kent twee pijlers: circulariteit en biodiversiteit. Deze marktconsultatie richt zich tot de bedrijven die geluidschermen kunnen ontwerpen en realiseren, en/of een biodivers groensysteem kunnen aanbrengen.

De marktconsultatie vangt aan met een schriftelijke ronde. De links naar de digitale enquêtes en een uitgebreide toelichting over deze marktconsultatie zijn opgenomen in het uitnodigingsdocument. Er zijn twee enquêtes, namelijk (1) één over de selectie- en gunningscriteria en het hergebruik van schermen en (2) één over biodiversiteit. Afhankelijk van de expertise van uw bedrijf kunt u één of beiden invullen. Indien nodig vindt nadien een mondelinge ronde plaats.

Extended TitleMarktconsultatie - AT-2021-15: Markconsultatie ten behoeve van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) (verwachte einddatum: 31-01-2022).
Extended Description

Zie document uitnodiging tot marktconsultatie Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG).

Publication Date2021-12-03
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Attention OfBob Rutjes
AddressGriffioenlaan 2
TownUtrecht
Postal Code3526 LA
Phone+31 620602153
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 14, 2022
EUROPOL wishes to identify a contractor to procure retroactively a pension insurance scheme which is compliant with applicable Dutch law and rules for a group of maximum four individuals for...
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Deze Opdracht omvat de herontwikkeling van het pand aan de Huis ter Heideweg 62 (HTH62). Dit pand is eerst sinds medio 2020 gehuurd en als kantoor in gebruik genomen door...
View more
Deadline: Feb 18, 2022
Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit de selectie van een aannemer die gelijktijdig als bouwteampartner optreedt.
View more