Zadavatel připravuje k budoucímu vyhlášení veřejné zakázky "P+R stavby "ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt.", k jejímuž řádnému nastavení se rozhodl uskutečnit předběžnou tržní konzultaci. Účelem tohoto předběžného oznámení je zjištění zájmu relevantních dodavatelů o účast v předběžné tržní konzultaci, resp. přihláška relevantních dodavatelů do předběžné tržní konzultace.

Extended TitlePředběžná tržní konzultace k projektu veřejné zakázky na P+R stavby ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt. - přihláška do předběžné tržní konzultace
Extended Description

Předběžná tržní konzultace bude probíhat distanční formou, a to ve 2 fázích. 1) Videokonference mezi zadavatelem a relevantními dodavateli k předmětu předběžné tržní konzultace. Videokonference se uskuteční dne 12. 1. 2022. 2) Písemný dotazník, v němž budou mít relevantní dodavatelé možnost se vyjádřit k jednotlivým tématům nastavení budoucí veřejné zakázky. Po videokonferenci bude účastníkům poskytnut časový prostor 14 dní pro vyplnění a zaslání písemného dotazníku.

Publication Date2021-12-03
CountryCzechia
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationSpráva železnic, státní organizace
Attention OfMgr. Kamila Kulhánková
AddressDlážděná 1003/7
TownPrague
Postal Code11000
Class Code45314000
Class DescriptionInstallation of telecommunications equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 18, 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hardwarového vybavení, a to počítačů, notebooků, pevných disků a monitorů.
View more
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále...
View more
Předmětem plnění této části veřejné zakázky je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále...
View more