Predmetom zákazky je realizácia Projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150

Extended TitleZlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-01-14
New text:
2022-01-21
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-01-14
New text:
2022-01-21
Deadline Date2022-01-21
Publication Date2021-12-24
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPrešovský samosprávny kraj
Attention OfMgr. Pavel Aschenbrenner
AddressNámestie mieru
TownPrešov
Postal Code08001
Phone+421 901739852
Class Code45315000
Class DescriptionElectrical installation work of heating and other electrical building-equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-10

Construction work

Predmetom zákazky je realizácia Projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150

Extended TitleZlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Changes
Section:
II
Previous text:

540

New text:

426

Deadline Date2022-01-14
Publication Date2021-12-10
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationPrešovský samosprávny kraj
Attention OfMgr. Pavel Aschenbrenner
AddressNámestie mieru
TownPrešov
Postal Code08001
Phone+421 901739852
Class Code45315000
Class DescriptionElectrical installation work of heating and other electrical building-equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-12-03

Construction work

Predmetom zákazky je realizácia Projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150

Extended TitleZlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - EP Lomnička 150
Extended Description

Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov

Deadline Date2022-01-14
Publication Date2021-12-03
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value2193377.54
OrganisationPrešovský samosprávny kraj
Attention OfMgr. Pavel Aschenbrenner
AddressNámestie mieru 2
TownPrešov
Postal Code08001
Phone+421 901739852
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 16, 2022
Predmetom zákazky Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca prestavba a modernizácia objektu Beskyd je prestavba a modernizácia objektu Beskyd so súpisným číslom 192 na parcele č. 1156 k.ú. Čadca...
View more
Deadline: Feb 15, 2022
Predmetom zákazky je výmena obrusnej vrstvy v kompaktnom celom úseku, ktorá má lepšie protišmykovévlastnosti ako súčasný kryt a tzv. zarezanie krajníc na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody dookolitého terénu. Ako...
View more
Deadline: Feb 18, 2022
Predmetom nákupu sú, resp. môžu byť všetky položky katalógu náhradných dielov importéra značky Volkswagen pre autorizovaný servis, ktorým je samotný verejný obstarávateľ
View more