Totalentreprenad enligt ABT 06 med partneringavtal.

Målet med entreprenaden är att få till ändringar i lokalen i form av om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i (Postmästaren 16) för en mer flexibel lokalanvändning och för att främja möjligheten till ökat samarbete. Kunna modernisera och tillföra drygt dubbelt så många arbetsplatser som idag. Postmästaren 14 planeras för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16, som ett komplement till helheten för en dynamisk och expansiv verksamhet.

Extended TitleOm- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i Kv. Postmästaren, Varberg
Extended Description

Totalentreprenad enligt ABT 06 med partneringavtal.

Målet med entreprenaden är att få till ändringar i lokalen i form av om- och tillbyggnad av förvaltningslokaler i (Postmästaren 16) för en mer flexibel lokalanvändning och för att främja möjligheten till ökat samarbete. Kunna modernisera och tillföra drygt dubbelt så många arbetsplatser som idag. Postmästaren 14 planeras för kontorsändamål med förbindelse till Postmästaren 16, som ett komplement till helheten för en dynamisk och expansiv verksamhet.

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 12.Föreskrifter under viss kod gäller som komplettering till text i AMA AF 12. Avviker föreskrift från föreskrift i AMA AF 12, gäller dessa Administrativa Föreskrifter.

Anbud ska lämnas på det svenska språket.All kommunikation ska ske på det svenska språket, om inget annat föreskrivs. Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlag enligt dessa administrativa föreskrifter hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).Detsamma förutsätts gälla för de namn och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter.

Deadline Date2022-01-31
Publication Date2021-12-07
CountrySweden
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationVarbergs fastighetsaktiebolag
Attention OfThomas Hansson
AddressOtto Torells Gata 3
TownVarberg
Postal Code43244
Class Code45262700
Class DescriptionBuilding alteration work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 18, 2022
Sundsvalls kommun upphandlar utförandeentreprenad avseende utbyggnad av Solhaga äldreboende. Projektet avser i huvudsak tillbyggnad av befintligt äldreboende om 108 st. nya boendeplatser (ny huskropp i 5 våningar) men omfattar också delvis...
View more
Deadline: Mar 7, 2022
Lillholmsskolan, hus A och hus J:Objektet avser rivning av hus E, ca 565 m2.Nybyggnad av hus J, ca 1500 m2.Ombyggnad av hus A resp. B, ca 2200 m2.I entreprenaden ingår...
View more