Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, har til hensigt at offentliggøre et udbud på levering af 1. stk. slamsuger med tilhørende 3-akslet chassis. Det er hensigten at udbyde den pågældende slamsuger med tilhørende chassis i løbet af 1. kvartal 2022 med levering snarest muligt derefter og ikke senere end 1. halvår 2023, eventuelt som dellevering hvor chassis faktureres inden opbygning påbegyndes.

Det enkelte udbud er yderligere beskrevet i afsnittet udvidet beskrivelse af opgaven.

Extended Title3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis
Extended Description

Det er hensigten at udbyde 1. stk. slamsuger på 3-akslet chassis med nedenfor nævnte specifikationer;

3-akslet chassis med dagførerhus og styrbar 3. aksel. Køretøjet skal kunne køre på HVO brændstof.

Slamsugeranlæg bestående minimum af højtrykspumpe, vakuumpumpe og vejbrøndstårn. Tanken skal have en kapacitet på cirka 8 M3.

Derudover skal slamsugeren bestå af en opbygning med skabe og hylder.

Der skal være mulighed for Ordregiver til at tilgå serviceorganisation for både chassis og slamsugerenhed, beliggende maksimalt 50 kilometer fra Københavns Kommune.

Der skal være option på bl.a. Serviceaftale på chassis og slamsugerenhed.

Publication Date2021-12-08
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
Value4500000.00
OrganisationKøbenhavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Attention OfMichael Vallentin Strand
AddressBorups Allé 177
TownCopenhagen
Postal Code2400
Phone+45 33663366
Class Code34144410
Class DescriptionGully emptiers
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 23, 2022
Udbud af anlægsarbejdet vedr. Viborgvej 4 spor, Sommervej – Havkærvej
View more
Deadline: Feb 23, 2022
Totalentrepriseudbud vedr. helhedsplan udført som en ’nedrenovering’, dvs. bortskaffelse af de nuværende bygninger ved nedrivning og opførelse af nye tidssvarende bygninger på eksisterende fundamenter.Nærværende udbud omhandler alene opførelsen af nye...
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Nærværende udbud omhandler projekt "535 Skive Kaserne - Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Renovering af bygning 32, 33, 35, 36, 40 og 41". Projektet omhandler renovering af bygning...
View more