Design & Build opdracht Rijkskantoor Mandemaat 3 te Assen.

Extended TitleMarktconsultatie - 17424 - Design & Build Rijkskantoor Mandemaat 3 Assen
Extended Description

De omvang van de opdracht uitgedrukt in oppervlaktes:

Gebouw: ca. 19.400m2 BVO (inclusief uitbreiding van ca. 3.500m2 BVO)

Parkeerdek: ca. 1.500m2

Terrein: ca. 30.000m2

Disciplines: ontwerp/(interieur/landschaps)architectuur, installatieadvies E&W, constructieadvies, transporttechniek, constructie, bouwfysica, duurzaamheid, beveiligingstechniek, ICT, onderhoud, kwaliteitsborging.

Alle voor deze opdracht benodigde ontwerp-, realisatie- en onderhoudsdisciplines dienen integraal te zijn voorzien.

Publication Date2022-01-14
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationRijksvastgoedbedrijf
Attention OfMarc Hooijmans
AddressKorte Voorhout 7
TownThe Hague
Postal Code2511 CW
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 23, 2022
Het Werk betreft het realiseren van maatregelen om de verkeersknelpunten aan te pakken en de doorstroming van het wegverkeer, het openbaar vervoer en het langzaam verkeer te bevorderen. Zie voor...
View more
Deadline: Jun 29, 2022
Betreft het woonrijpmaken van de deelgebieden Hof van Holland (ged) en Dijkzone (ged) in de Waalsprong.
View more
Deadline: Jun 30, 2022
Betreft het Bouwrijp maken Koudenhoek-Noord en Hof van Holland (vlek 8, vlek 9 en vlek 10) en Dijkzone vlek 5 tot en met vlek 8) 
View more