Een belangrijke doelstelling voor de doorontwikkeling van het OV in West-Brabant is het inspelen op zero-emissie openbaar vervoer. De busremise in Breda speelt daarin een belangrijke rol. Met de aanleg van een nieuwe remise die geschikt is voor het stallen, laden en onderhouden van elektrische bussen, zet de provincie een verdere stap in haar doelstelling om het openbaar vervoer te verduurzamen.

De provincie is voornemens een opdracht te verstrekken voor de bouwteamfase en realisatie voor de busremise Breda. De opdracht omvat de deelname van de opdrachtnemer in een bouwteam dat als doel heeft het definitief ontwerp voor de eindsituatie en het uitvoeringsontwerp van de tijdelijke situatie op te leveren. De opdrachtnemer is beoogd uitvoerder van de realisatie van de tijdelijke situatie dat op 1 juli in gebruik genomen kan worden, en de opdrachtnemer is de beoogd uitvoerder van de realisatie van de eindsituatie: de busremise, dat 1 december 2024 wordt opgeleverd.

Extended TitleBusremise Breda Bouwteam en Realisatie
Extended Description

Zie inschrijvingsleidraad met bijbehorende bijlagen.

Publication Date2022-01-14
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Noord-Brabant
Attention OfPierre Latta
AddressBrabantlaan 1
Town's-Hertogenbosch
Postal Code5216TV
Phone+31 627745177
Class Code45213314
Class DescriptionBus garage construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 23, 2022
Het Werk betreft het realiseren van maatregelen om de verkeersknelpunten aan te pakken en de doorstroming van het wegverkeer, het openbaar vervoer en het langzaam verkeer te bevorderen. Zie voor...
View more
Deadline: Jun 29, 2022
Betreft het woonrijpmaken van de deelgebieden Hof van Holland (ged) en Dijkzone (ged) in de Waalsprong.
View more
Deadline: Jun 30, 2022
Betreft het Bouwrijp maken Koudenhoek-Noord en Hof van Holland (vlek 8, vlek 9 en vlek 10) en Dijkzone vlek 5 tot en met vlek 8) 
View more