Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води (ВиК) за срок от 48 месеца

Extended TitleДоставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води (ВиК)
Extended Description

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води (ВиК) за срок от 48 месеца.

Publication Date2022-01-17
CountryBulgaria
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value26581522.06
OrganisationМногопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД
Attention OfРосица Димитрова
Addressул. Коньовица - № 65
TownSofia
Postal Code1309
Phone+359 29217142
Fax+359 29217142
Class Code41110000
Class DescriptionDrinking water
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 22, 2022
Съоръжението представлява открита писта с дължина 300 м с 4 коридора и прав участък с дължина 100 м с 5 коридора. Вътре в пистата са разположени сектори за дълъг скок...
View more
Deadline: Jun 23, 2022
В обхвата на поръчката се включва изготвяне на технически проект, изпълнение на строитело-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на следните обекти:-  Участък от общински...
View more
Deadline: Jun 29, 2022
Изпълнение на СМР за изграждане на геотермална термопомпена инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас и облагородяване на терен, в съответствие с одобрен инвестиционен проект, неразделна част от документацията за...
View more